• Tartalom

11/2023. (IV. 14.) ORFK utasítás

11/2023. (IV. 14.) ORFK utasítás

a tömbösített szolgálati időrendszer bevezetésével összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról1

2023.05.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a tömbösített szolgálati időrendszer bevezetésével összefüggésben egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 57/2013. ORFK utasítás) 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A TIK és az ügyeleti szolgálatok állománya a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló ORFK utasítás alapján a kombinált szolgálati időrendszer szerinti I. számú váltásos (váltásonként 12 óra szolgálat, 24 óra szabadidő; 12 óra szolgálat, 48 óra szabadidő) és a vezényléses szolgálati időrendszerek kombinációja, vagy ha a szolgálati feladatok jellege indokolja, tömbösített szolgálati időrendszer szerint teljesítik szolgálatukat. A TIK-ben a szolgálatváltást időben csúsztatva úgy kell végrehajtani, hogy a TIK ügyeletvezetője és főügyeletese, valamint szükség esetén az ügyeletesek váltása legalább két különböző időpontban történjen. A TIK-ekben a csúsztatott szolgálatváltás időpontjait a rendőrfőkapitány határozza meg.”

2. Az 57/2013. ORFK utasítás 133/A. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alábbi nyilvántartásokhoz és alkalmazásokhoz a TIK Ügyeleteseknek belépési jogosultságot kell adni:)

„d) Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer (NHERR);”

3. Az 57/2013. ORFK utasítás 133/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„133/B. „Belépési jogosultságot kell adni a TIK ügyeletvezetőjének a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszerhez (SZTNYR).”

2. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás módosítása

4. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. A körzeti megbízott szolgálatát – a mindenkori bűnügyi, köz- és közlekedésbiztonsági, valamint határrendészeti helyzet figyelembevételével – vezényléses, vagy ha a szolgálati feladatok jellege indokolja, tömbösített szolgálati időrendszerben kell előtervezni.”

3. A szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

5. A szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A szolgálatparancsnoki állomány szolgálatát – az RRI-n, valamint az őrzött szálláson és a menekültügyi őrzött befogadó központban, továbbá a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szerveknél szolgálatot teljesítő szolgálatparancsnoki állományt kivéve – vezényléses, vagy ha a szolgálati feladatok jellege indokolja, tömbösített szolgálati időrendszerben kell szervezni.”

4. Záró rendelkezések

6. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap 1. napján lép hatályba.

7. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

Az utasítás a 7. pont alapján hatályát vesztette 2023. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére