• Tartalom

2023. évi CXI. törvény

2023. évi CXI. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2024.01.08.

1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

1. §2

2. § (1)3

(2)4

(3)5

(4)6

(5)7

(6)8

(7)9

3. §10

4. §11

5. §12

6. §13

7. §14

8. §15

9. §16

10. §17

11. §18

12. §19

13. §20

14. §21

15. §22

16. §23

17. §24

18. §25

19. §26

20. § (1)27

(2)28

(3)29

(4)30

21. §31

22. §32

23. §33

24. §34

25. §35

26. §36

27. §37

28. §38

29. § A Pmt.

1. 39
2. 40
3. 41
4. 42
5. 43
6. 44
7. 45
8. 46
9. 47
10. 48
11. 49
12. 50
13. 51
14. 52
15. 53
16. 54
17. 55
18. 56
19. 57
20. 58
21. 59
22. 60
23. 61
24. 62
25. 63
lép.

30. §64

2. Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2021. évi XLI. törvény módosítása

31. §65

3. A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény módosítása

32. §66

33. §67

34. §68

35. §69

36. §70

37. §71

38. §72

39. §73

40. §74

4. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 23. § (1) bekezdése a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 26. § 2024. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 2. § (4) és (5) bekezdése, a 10. §, a 20. § (2)–(4) bekezdése, a 29. § 7. és 15. pontja, valamint a 30. § 2024. július 1-jén lép hatályba.

42. § (1) Ez a törvény

a) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) az (EU) 2022/1231 tanácsi végrehajtási rendelettel módosított, a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1j–1l. és 1u–1zb. cikke és

b) az (EU) 2022/1269 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5–5i. és 5l–5n. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. december 22.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (4) bekezdése a 41. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

7

A 2. § (5) bekezdése a 41. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

8

A 2. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. § (7) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10. § a 41. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

18

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 20. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 20. § (2) bekezdése a 41. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

29

A 20. § (3) bekezdése a 41. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

30

A 20. § (4) bekezdése a 41. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

31

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 26. § a 41. § (3) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

37

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 29. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 29. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 29. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 29. § 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 29. § 5. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 29. § 6. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 29. § 7. pontja a 41. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

46

A 29. § 8. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 29. § 9. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 29. § 10. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 29. § 11. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 29. § 12. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 29. § 13. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 29. § 14. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 29. § 15. pontja a 41. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

54

A 29. § 16. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 29. § 17. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 29. § 18. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 29. § 19. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 29. § 20. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 29. § 21. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 29. § 22. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 29. § 23. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 29. § 24. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 29. § 25. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 30. § a 41. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

65

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére