• Tartalom

1110/2023. (III. 30.) Korm. határozat

1110/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023–2024. évi cselekvési programjáról

2023.03.30.

A Kormány kiemelt feladatának tekinti a kiemelkedő teljesítményre képes fiatalok megtalálását és segítését annak érdekében, hogy tehetségük ki tudjon bontakozni. A tervezett intézkedésekkel elérni kívánt cél továbbá egy minden társadalmi réteg számára nyitott és látható, nyomon követhető tehetséggondozó rendszer biztosítása. Olyan rendszer működtetése szükséges, amely összeköti az azonosított tehetségeket az őket felvevő területekkel (tudomány, üzleti szféra, művészet, sport, állam), ezzel is elősegítve a tehetséggondozás eredményeinek nemzetgazdasági hasznosulását. E célkitűzések megvalósítását szolgálják a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023–2024. évi cselekvési programjában (a továbbiakban: Cselekvési Program) tervezett intézkedések.

A Kormány a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat 1. számú mellékleteként elfogadott, a 2008–2028. évekre vonatkozó Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében

1. elfogadja a Cselekvési Programot az 1. melléklet szerint, azzal, hogy a Cselekvési Programot a rendelkezésre álló források figyelembevételével kell végrehajtani;

2. meghatározza a Cselekvési Program kiemelt területeit, köztük különösen

2.1. a tehetséggondozó tevékenység legfontosabb elemeit:

a) a kiemelkedően tehetséges fiatalok megtalálását;

b) minden társadalmi réteg számára nyitott és látható, nyomon követhető tehetséggondozó rendszer biztosítását;

c) olyan tehetséggondozó rendszer működtetését, amely összeköti az azonosított tehetségeket az őket felvevő területekkel;

d) a tehetséggondozás eredményeinek nemzetgazdasági hasznosulását;

e) a nagy hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi, művészeti és sportversenyek támogatását;

f) a hagyományos modelleket követő és az innovatív megoldási ötleteket kínáló programok támogatását;

g) a hazai, a hazai nemzetiségi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek segítését, tudományos tájékozottságuk bővítését;

h) olyan innovatív ötletek támogatását, amelyek a tehetséges fiatalokat vállalkozásra ösztönzik;

i) a tehetséggondozásban részt vevő szereplők szakmai tevékenységének fejlesztését, a tehetségsegítő személyek és szervezetek megbecsülését, szakmai elismerését;

j) a külföldi programokban részt vevő tehetséges magyar fiatalok számára hazai lehetőségek biztosítását, és annak támogatását, hogy tudásukat hosszú távon Magyarországon kamatoztassák;

2.2. a tehetséggondozó rendszer legfontosabb eszközeit:

a) olyan adatalapú rendszer létrehozását, amely azonosítja és kiválasztja a tehetséget, és a tehetségének megfelelő egyéni fejlesztési lehetőségeket kínál;

b) olyan mérési rendszerek fejlesztését, amelyek a tehetséggondozó programok hatékonyságát vizsgálják;

c) a rendelkezésre álló források költséghatékony felhasználását, összehangolását, a támogatási rendszer egyszerűsítését;

d) a hazai tehetséggondozó rendszer nemzetközi környezetének kutatását és nemzetközi szerepvállalásának erősítését, európai uniós és más külföldi jó gyakorlatok adaptálását;

e) a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítését azáltal, hogy az őket követő generációkat pályájukon segítik, hozzájárulva a személyes mentorálásra épülő hazai tehetséggondozó tevékenységek sikeréhez;

f) a tehetséggondozó intézmények hálózatosodását;

2.3. a tehetséggondozó programok láthatóvá és hozzáférhetővé tételének kiemelt feladatait:

a) a magyar tehetséggondozó rendszer eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetését;

b) a tehetségek, tehetségsegítő szakemberek és programok, valamint tehetségfejlesztő közösségek bemutatását, továbbá a Nemzeti Tehetség Program népszerűsítését;

3. felkéri az érdekelt szervezeteket, kiemelten a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy működjenek közre a Cselekvési Program végrehajtásában.

1. melléklet az 1110/2023. (III. 30.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023–2024. évi cselekvési programja
I. Tehetségek támogatása
Támogatási területek:
1. hazai és határon túli tehetséggondozó programok, képzések;
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: 2025. június 30.
Indikátor: legalább 600 támogatott program és legalább 200 fő képzése, mindösszesen 60 000 fiatal elérése
2. hazai és nemzetközi versenyeken, konferenciákon való részvétel, valamint hazai versenyek megrendezésének támogatása;
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: 2025. június 30.
Indikátor: legalább 300 támogatott verseny és legalább 100 támogatott program, mindösszesen 800 000 fiatal elérése
3. ösztöndíjprogramok.
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: 2025. december 31.
Indikátor: legalább 1000 támogatott tehetség
II. Szervezetek, közösségek támogatása
Támogatási területek:
1. minősített tehetséggondozó műhelyek, tehetségazonosítási rendszerek, a tehetséghálózat intézményeinek és szervezeteinek együttműködése, valamint tehetségpontok minőségbiztosítása;
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: 2025. június 30.
Indikátor: legalább 43 támogatott minősített tehetséggondozó műhely, legalább 300 tehetségpont-akkreditáció és legalább 4 támogatott program, mindösszesen 20 000 fiatal elérése
2. hazai és határon túli tehetségsegítő szervezetek működésének támogatása;
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: 2025. június 30.
Indikátor: legalább 40 támogatott program, mindösszesen 8000 fiatal elérése
3. tehetségsegítő szakemberek munkájának erkölcsi és anyagi elismerése, valamint a Nemzeti Tehetség Program népszerűsítése médián, kiadványokon és rendezvényeken keresztül.
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: 2025. június 30.
Indikátor: legalább 100 szakmai elismerés és legalább 5 támogatott program
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére