• Tartalom

2023. évi CXV. törvény

2023. évi CXV. törvény

egyes hatósági kérdésekről1

2024.01.02.

1.2

1. §

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

2. §3

3.4

3. §

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. alcím és a 3. alcím 2024. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. december 23.

2

Az 1. alcím (1. §) a 4. § (2) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. alcím (3. §) a 4. § (2) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére