• Tartalom

1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

2023.04.29.

1. A Kormány a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2.1

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozathoz

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete

1. Az Intelligensebb Magyarország című 1. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

DIMOP Plusz-1.1.1

Digitális vállalkozások kutatás-fejlesztésének, innovációjának és piacra lépésének célzott támogatása, mentorálása

6

kiemelt

2023/2024

3.

DIMOP Plusz-1.1.2

Dedikált K+F+I és piacra lépést támogató program a digitális gazdaság szereplőinek

48

standard

2023/2024

4.

DIMOP Plusz-1.1.3

Vállalkozások digitális, digitalizációs kutatás-fejlesztésének, innovációjának támogatása, felsőoktatási műhelyek kialakításával

10

standard

2023/2024

5.

DIMOP Plusz-1.2.1

Vállalkozások a digitális térben – digitális megoldások és technológiák beépülésének támogatása az üzletmenetbe, és haladó jó-gyakorlatok kidolgozása

11,9

kiemelt

2023/2024

6.

DIMOP Plusz-1.2.2

Iparági non-profit szereplők bevonásával, ágazati típus problémákra alkalmazható modell megoldások létrehozása

10

standard

2023/2024

7.

DIMOP Plusz-1.2.3/A

Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása egyműveletes kombinált hiteltermék keretében

28

pénzügyi eszköz

2023/2024

8.

DIMOP Plusz-1.2.3/B

Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása hitelprogram keretében

6,8

pénzügyi eszköz

2023/2024

9.

DIMOP Plusz-1.2.3/C

Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása garanciaprogram keretében

11,2

pénzügyi eszköz

2023/2024

10.

DIMOP Plusz-1.2.4

Emelt szintű technológiák, így a mesterséges intelligencia és big-data megoldások vállalkozási üzletmenetbe történő beépülésének támogatása

10

kiemelt

2023/2024

11.

DIMOP Plusz-1.2.5

Az adatvagyon gazdaságban történő felhasználhatóságát biztosító szolgáltatások létrehozása és az elérhető adatok másodlagos hasznosítás céljából történő közreadásának megvalósítása

14,5

kiemelt

2023/2024

12.

DIMOP Plusz-1.2.6

KKV-k növekedési lehetőségeinek támogatása a digitális infrastruktúra és transzformáció elősegítésére

8

egyszerűsített

2023/2024

13.

DIMOP Plusz-1.2.7

Modern Vállalkozások Program 2.0

2

kiemelt

2023/2024

14.

DIMOP Plusz-1.3.1

E-közigazgatási azonosítási és jogosultság kezelés megújítása, a személyes megjelenés nélküli ügyintézés széleskörű elterjesztése, a digitális személyazonosság hordozható eszközön történő implementálását, illetve digitális mobiltárca bevezetését megvalósító fejlesztések

9

kiemelt

2023/2024

15.

DIMOP Plusz-1.3.2

Elektronikus ügyintézési felületek korszerűsítése

16,07

kiemelt

2023/2024

16.

DIMOP Plusz-1.3.3

Virtuális kormányablak

12,5

kiemelt

2023/2024

17.

DIMOP Plusz-1.3.4

Adó- és vámügyi szakrendszerek digitális transzformációja

8

kiemelt

2023/2024

18.

DIMOP Plusz-1.3.5

Jogi személyek egységes nyilvántartásához kapcsolódóan a Kormányhivatali társasházi nyilvántartási rendszer kialakítása

2,5

kiemelt

2023/2024

19.

DIMOP Plusz-1.3.6

Jogi személyek egységes nyilvántartása

10

kiemelt

2023/2024

20.

DIMOP Plusz-1.3.7

Komplex jogviszony-nyilvántartás kialakítását biztosító fejlesztések megvalósítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál

9

kiemelt

2023/2024

21.

DIMOP Plusz-1.3.8

Állampolgári felhőszolgáltatás bevezetésének támogatása

5

kiemelt

2023/2024

22.

DIMOP Plusz-1.3.9

Életesemény alapú, teljes felhasználói életutat lefedő állampolgári információs és ügyintézési megoldások kialakítása

21

kiemelt

2023/2024

23.

DIMOP Plusz-1.3.10

A nyilvántartások és szakrendszerek közötti együttműködést, valamint az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozást biztosító, határokon átnyúló szolgáltatásokat támogatni képes megoldások fejlesztése

5

kiemelt

2023/2024

24.

DIMOP Plusz-1.3.11

Evidencia-alapú kormányzati döntéshozatalt és az adatvagyon kiaknázását támogató adatterek létrehozása és a fejlett analitikai megoldások bevezetése az adórendszer adatainak bázisán

17

kiemelt

2023/2024

25.

DIMOP Plusz-1.3.12

Az evidencia-alapú egészségügyi-kormányzati döntéshozatalt, valamint az ehhez kapcsolódó adatvagyon és információinak kiaknázását szolgáló fejlesztések

7

kiemelt

2023/2024

2. A Hi-tech és zöld átállás című 2. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

DIMOP Plusz-2.1.1

Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára

7,6

standard

2023/2024

3.

DIMOP Plusz-2.1.2

Nagytömegű energetikai fogyasztói adatok feldolgozására és azok optimalizálására, ez alapján beavatkozásra alkalmas MI-vel megtámogatott informatikai döntéstámogató rendszerek fejlesztése

10

kiemelt

2023/2024

4.

DIMOP Plusz-2.1.3

Az energia hatékony felhasználását támogató informatikai megoldások fejlesztése a közszolgálati intézmények számára

8

kiemelt

2023/2024

5.

DIMOP Plusz-2.1.4

Az energia hatékony felhasználását támogató informatikai megoldások bevezetése a közszolgálati intézményeknél (oktatás, egészségügy)

5,2

kiemelt

2023/2024

6.

DIMOP Plusz-2.1.5

Az energia hatékony felhasználását támogató informatikai megoldások bevezetése – felsőoktatási intézmények számára

2,5

standard

2023/2024

7.

DIMOP Plusz-2.1.6

Távhő rendszerek megújuló alapokra helyezése (Távhő szolgáltatások központi mérési adatgyűjtő rendszereinek kialakítása és a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű használatának támogatásához szükséges informatikai fejlesztése)

3

standard

2023/2024

8.

DIMOP Plusz-2.2.1

Megújuló és decentralizált villamosenergia-termelés egységes adatfeldolgozási, adatbiztonsági és adatkezelési protokolljainak és rendszereinek kidolgozása, illetve ennek központi kezelési és biztosítási megoldásainak kidolgozása és felállítása

5

kiemelt

2023/2024

9.

DIMOP Plusz-2.2.2

Időjárásfüggő és megújuló energia alapú energiatermelők villamosenergia-rendszerbe integrálását támogató informatikai fejlesztések

12,75

standard

2023/2024

10.

DIMOP Plusz-2.2.3

Az elektromos hálózat alapinfrastruktúra fejlesztésének informatikai támogatása

10

kiemelt

2023/2024

11.

DIMOP Plusz-2.2.4

Jelentős ügyfélforgalmat bonyolító közüzemi szolgáltatások fejlesztése és digitális transzformációjuk

9,745

standard

2023/2024

12.

DIMOP Plusz-2.2.5

Fogyasztói oldali beavatkozási lehetőséget megteremtő informatikai rendszerek fejlesztése és implementálása

5

standard

2023/2024

13.

DIMOP Plusz-2.2.6

Energia közösség létrehozásához és működtetéséhez szükséges rendszerek kifejlesztése és bevezetése

6,3

standard

2023/2024

14.

DIMOP Plusz-2.3.1

Telepített adatgyűjtő rendszereket alkalmazó környezeti monitoring rendszer, valamint klímavédelmi adattár és ráépülő szolgáltatási környezet kialakítása

15

kiemelt

2023/2024

15.

DIMOP Plusz-2.3.2

Korszerű Digitális szakrendszerek kidolgozása a vízügyi ágazatban, automatizált vízminőség monitoring és riasztási rendszer

11,6

kiemelt

2023/2024

16.

DIMOP Plusz-2.3.3

Katasztrófavédelmi rendszerek és infrastruktúra fejlesztése az éghajlatváltozás okozta katasztrófakockázat csökkentése érdekében

10

kiemelt

2023/2024

17.

DIMOP Plusz-2.3.4

A mentésben együttműködő szervezetek riasztási és kommunikációs rendszerének fejlesztése

4,6

kiemelt

2023/2024

18.

DIMOP Plusz-2.3.5

Vízügyi és földtani monitoring rendszerek kialakítása, fejlesztése

5,75

kiemelt

2023/2024

19.

DIMOP Plusz-2.4.1

Légi távérzékelési technológián alapuló, az illegális hulladéklerakók felszámolását támogató rendszer és informatikai fejlesztés

10,1

kiemelt

2023/2024

3. A Magyarország csatlakoztatva című 3. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

DIMOP Plusz-3.1.1

Gigabitképes hírközlési hálózat fejlesztést támogató al- és felépítmény-nyilvántartás

6

kiemelt

2023/2024

3.

DIMOP Plusz-3.1.2

Gigabit Magyarország Program

72,6

standard

2023/2024

4. A Digitális Készségek című 4. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

DIMOP Plusz-4.1.1

Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés hátránykompenzációs képességének erősítése, mikrotanúsítványok nyilvántartásának bevezetése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében

24,93

kiemelt

2023/2024

3.

DIMOP Plusz-4.1.2

A digitális tanulás központi informatikai eszközrendszerének továbbfejlesztése, a differenciált tanulás lehetőségeinek támogatása

10

kiemelt

2023/2024

4.

DIMOP Plusz-4.1.3

Szabadon hozzáférhető digitális tartalmak és szolgáltatások fejlesztése a köznevelési és a szakképzési intézmények számára

5

kiemelt

2023/2024

5.

DIMOP Plusz-4.1.4

Minőségi digitális kompetencia fejlesztési gyakorlat kialakulásának támogatása a kedvezőtlen mutatókkal rendelkező köznevelési és szakképzési intézményekben

23

standard

2023/2024

6.

DIMOP Plusz-4.1.5

Komplex országos bölcsődei szakmai informatikai rendszer létrehozása

2,5

kiemelt

2023/2024

7.

DIMOP Plusz-4.1.6

Mikrotanúsítványok bevezethetőségének megteremtése a felsőoktatásban és a szakképzésben több pilot intézmény bevonásával

10

kiemelt

2023/2024

8.

DIMOP Plusz-4.2.1

A közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése

17,5

kiemelt

2023/2024

9.

DIMOP Plusz-4.2.2

A digitális kompetenciafejlesztés rendszerének kiterjesztése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében az EU DigComp2.2-vel összhangban

2,5

kiemelt

2023/2024

10.

DIMOP Plusz-4.2.3

Alapszintű állampolgári digitális kompetencia fejlesztése

20

kiemelt

2023/2024

11.

DIMOP Plusz-4.2.4

DigKomp alapú magasabb szintű állampolgári kompetencia fejlesztés, támogatás, mentorálás

20

kiemelt

2023/2024

12.

DIMOP Plusz-4.2.5

Algoritmikus gondolkodási, matematikai, programozási képességek fejlesztése a köznevelési intézmények bázisán

7,5

kiemelt

2023/2024

13.

DIMOP Plusz-4.2.6

Digitális kompetencia fejlesztés Budapesten: alapszintű, emelt szintű állampolgári, valamint közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetencia fejlesztése

14,5

kiemelt

2023/2024

14.

DIMOP Plusz-4.2.7

Az egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében az állampolgárok digitális készségeinek minőségi és fenntartható fejlesztése

19

kiemelt

2023/2024

15.

DIMOP Plusz-4.2.8

Az egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében az állampolgárok digitális készségeinek minőségi és fenntartható fejlesztése Budapesten

2

kiemelt

2023/2024

16.

DIMOP Plusz-4.2.9

Esély a digitális állampolgárságért

11,78

standard

2023/2024

1

A 2. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére