• Tartalom

2023. évi CXVI. törvény

2023. évi CXVI. törvény

egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról1

2024.03.26.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

3. §4

4. §5

3. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

4.15

14. §

15. §

16. §

17. §

18. §

19. §

5.16

20. §

6.17

21. §

7. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § d) pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. §, a 4. §, a 7. §, a 9. § (2) bekezdése és a 12. § e), f), h) és i) pontja 2024. március 1-jén lép hatályba.

(4) Az 5. §, a 6. §, a 8. §, 9. § (1) bekezdése, a 10. §, a 11. §, valamint a 12. § a)–c) és g) pontja 2024. március 25-én lép hatályba.

(5) A 13. § és a 4–6. alcím 2024. október 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. december 23.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 22. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

15

A 4. alcím a 22. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

16

Az 5. alcím a 22. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

17

A 6. alcím a 22. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére