• Tartalom

1236/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

1236/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

Budapest XIV. kerületi ingatlanok állami tulajdonba vétele érdekében szükséges intézkedésekről

2023.08.07.

A Kormány

1.1 egyetért az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XIV. kerület, belterület 32240/0/A/1, 32240/0/A/2, 32240/0/A/3, 32240/0/A/4, 32240/0/A/5, 32240/0/B/8, 32240/0/C/10, 32240/0/C/11, 32240/0/C/12, 32240/0/D/13 és 32240/0/F/16 helyrajzi számú ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) adásvétel útján – per-, teher- és igénymentesen, ide nem értve a visszterhes használati szerződéseket – történő állami tulajdonba vételével, a független ingatlanszakértő által meghatározott, de legfeljebb 4 500 000 000 forint általános forgalmi adó nélkül meghatározott vételáron, azzal, hogy az egyes ingatlanok területe és természetbeni állapota eltérhet az ingatlan-nyilvántartási adatoktól;

2. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az Ingatlanok megvásárlásáról a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047056) (a továbbiakban: NFI) feladatellátásának elősegítése érdekében;

Felelős:

gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő:

a 3. pontban foglaltak végrehajtását követően azonnal

Felelős:

gazdaságfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter

Határidő:

a felmerülés ütemében

4. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy – az MNV Zrt. útján – gondoskodjon a 2. pont szerinti megvásárlást követően az Ingatlanok tulajdonjogának az NFI részére történő tulajdonba adásáról apport jogcímén.

Felelős:

gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő:

az Ingatlanok állami tulajdonba kerülését követően azonnal

1

Az 1. pont az 1366/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. pont a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére