• Tartalom

1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

2023.07.28.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletének a XXXVII. Európai Uniós Ügyek Minisztériuma fejezettel történő kiegészítését;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

2023. augusztus 1.

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

az a) alpontban meghatározott fejezet létrehozásával egyidejűleg

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 064 551 240 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

d) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 32 960 733 709 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős:

agrárminiszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő:

2024. december 31.

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 224 200 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet terhére, a 3. melléklet szerint.

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

2.1

1. melléklet az 1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozathoz

3. melléklet az 1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozathoz

1

A 2. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére