• Tartalom

18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet

18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi mértékéről

2023.10.11.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építőipari rezsióradíj 2023. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 5856 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. §1

1. melléklet a 18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások
2022. évi tényadataiból
egy munkaórára számított érték,
Ft/óra

2.

Alapbér [2023. évben havi 296 400 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]

1 704

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

550

4.

Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 13%


293

5.

Szállásköltség

29

6.

Csoportos személyszállítás

387

7.

Védőruha, védőfelszerelés

18

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

74

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

93

10.

Munkavédelmi költség

29

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

1 319

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

76

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

17

14.

Szerszámhasználat

25

15.

Értékcsökkenési leírás

74

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

3

18.

Telefonköltség

6

19.

Bankköltség

21

20.

Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem


3

21.

Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%


81
1

22.

Biztosítások

15

23.

2–22. sor Összesen

4 821

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

87,40%

25.

Improduktív órák költsége
[23. sor összesen x (1,00 – 0,874)]

607

26.

Veszteségidő aránya

6,50%

27.

Veszteségidő költsége
(23. sor összesen x 0,065)

313

28.

Elvárt eredmény

2,00%

29.

Elvárt eredmény értéke
(23.+25.+27. sor összesen x 0,02)

115

30.

Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor

5 856

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére