• Tartalom

180/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

180/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben meghatározottól eltérő illetménysávok megállapításáról

2023.05.17.

A Kormány

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla helyett az 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytáblát kell alkalmazni.

(2) A Kit. 1. melléklet II. pontjában foglalt Illetménytábla helyett az 1. melléklet II. pontjában foglalt Illetménytáblát kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Az 1. melléklet I. és II. pontja szerinti Illetménytáblának megfelelő illetmény 2023. április 1. napjára visszamenőleg is megállapítható, ha az így megállapított illetmény összege meghaladja annak az illetménynek az összegét, amire a kormánytisztviselő az e rendelet hatálybalépését megelőző napon jogosult volt, és a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya az e rendelet hatálybalépésekor is fennáll.

4. § Ahol jogszabály a Kit. 1. mellékletét, illetve az abban foglalt I. vagy II. pont szerinti Illetménytáblát említi, az alatt az 1. mellékletet, illetve az 1. mellékletben foglalt I. vagy II. pont szerinti Illetménytáblát kell érteni.

5. §1

1. melléklet a 180/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

I. Illetménytábla a minisztériumok részére

A)

B)

C)

besorolási fokozat megnevezése

illetmény alsó határa

illetmény felső határa

1.

kormánytanácsos

a mindenkori
garantált bérminimum

750 000 Ft

2.

vezető-kormánytanácsos

350 000 Ft

1 000 000 Ft

3.

kormány-főtanácsos

400 000 Ft

1 250 000 Ft

4.

vezető-kormányfőtanácsos

600 000 Ft

1 800 000 Ft

5.

osztályvezető

700 000 Ft

1 600 000 Ft

6.

főosztályvezető

800 000 Ft

2 000 000 Ft

7.

helyettes államtitkár

1 300 000 Ft

2 100 000 Ft

8.

közigazgatási államtitkár

1 500 000 Ft

2 500 000 Ft

II. Illetménytábla a kormányzati főhivatalok, központi hivatalok, valamint a kormányhivatalok részére

A)

B)

C)

besorolási fokozat megnevezése

illetmény alsó határa

illetmény felső határa

1.

hivatali tanácsos

a mindenkori
garantált bérminimum

500 000 Ft

2.

vezető-hivatalitanácsos

300 000 Ft

650 000 Ft

3.

hivatali főtanácsos I.

400 000 Ft

750 000 Ft

4.

hivatali főtanácsos II.

450 000 Ft

1 000 000 Ft

5.

vezető-hivatalifőtanácsos

500 000 Ft

1 450 000 Ft

6.

osztályvezető

400 000 Ft

1 450 000 Ft

7.

főosztályvezető

550 000 Ft

2 000 000 Ft

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére