• Tartalom

2023. évi XX. törvény

2023. évi XX. törvény

az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról1

2023.06.26.

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. § A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

a)19

b)20

lép.

19. § Hatályát veszti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

a)21

b)22

2. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

20. §23

21. §24

3. A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXI. törvény módosítása

22. §25

4. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. június 25-én lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 4–12. §, a 14. §, a 17. §, a 18. § b) pontja, a 19. § a) pontja és az 1. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

24. § (1) Az 1. §, a 2. §, a 6. § és a 8. § a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 15. § a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1828 európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (7) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(3) A 20. és a 21. § a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2023. évi XX. törvényhez26

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. május 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. május 11.

2

Az 1. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

7

A 6. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

8

A 7. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

9

A 8. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

10

A 9. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

11

A 10. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

12

A 11. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

13

A 12. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

19

A 18. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § b) pontja a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

21

A 19. § a) pontja a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

22

A 19. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 1. melléklet a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére