• Tartalom

21/2023. (VI. 30.) BM rendelet

21/2023. (VI. 30.) BM rendelet

az előállítás és az elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek egyes tételeiről és mértékéről, valamint az elrendelő szerv részére történő igazolásáról és a költségek megtérítéséről

2023.07.02.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 10. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 11. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában, valamint a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 12. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 13. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az előállítás, a kérelemre történő előállítás és az elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek tételei, azok mértéke és igazolása

1. § Ezen alcím alkalmazásában

1. elővezetés:

a) a büntetőeljárásról szóló törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény, a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény, a polgári perrendtartásról szóló törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján elrendelt elővezetés,

b) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alól kivett közigazgatási hatósági eljárásokban elrendelt elővezetés;

2. előállítás:

a) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján elrendelt körözés eredményeként foganatosított hatóság elé állítás,

b) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy elfogatóparancs alapján történt elfogása és meghatározott bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása,

c) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogatóparancs alapján történt elfogása és meghatározott bíróság, ügyészség vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása;

3. kérelemre történő előállítás: a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére és költségére történő előállítás.

2. § (1) Az előállítás, a kérelemre történő előállítás, illetve az elővezetés

a) szolgálati gépjárművel történő foganatosítása esetén 19 700 forint költségátalányt,

b) szolgálati gépjármű nélkül történő foganatosítása esetén a foganatosító szerv részéről eljáró személyenként – megkezdett óránként – 4000 forint költségátalányt

kell megállapítani az előállított, illetve az elővezetett személyek számától függetlenül.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségátalány összegén felül, ha

a) a foganatosítás időtartama a két órát meghaladja, a harmadik órától a foganatosító szerv részéről eljáró személyenként – megkezdett óránként – további 4000 forint,

b) a szolgálati gépjárművel megtett távolság az ötven kilométert meghaladja, az ötvenegyedik kilométertől kezdve kilométerenként további 100 forint

költséget kell megállapítani.

(3) Több személy azonos helyről elrendelt előállítása, kérelemre történő előállítása vagy elővezetése esetén az érintett személyek száma nem befolyásolja az e rendelet szerint megállapítandó költség mértékét. A megállapított költség az érintett személyek között egyenlő arányban oszlik meg.

3. § (1) Az előállítás, illetve elővezetés foganatosításának időtartama és a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kilométerszám megállapítása során – a (3) bekezdés szerinti kivétellel –

a) az előállítást, illetve az elővezetést foganatosító személyek indulási helye,

b) az előállított, illetve az elővezetett személy megtalálásának helye és

c) az elrendelő bíróság, ügyészség vagy hatóság (a továbbiakban együtt: elrendelő szerv) által meghatározott, az előállításra, illetve az elővezetésre megjelölt hely vagy

d) az előállításra, illetve az elővezetésre megjelölt hely és az elrendelő szerv által megállapított további előállítási hely

között ténylegesen megtett távolságot és eltelt időtartamot kell figyelembe venni.

(2) A költségtérítés megállapítása során a foganatosító szerv részéről eljáró személyként legfeljebb két személyt lehet figyelembe venni, kivéve, ha az előállított, a kérelemre előállított, illetve az elővezetett személyek száma vagy a tanúsított magatartás kettőnél több személy közreműködését indokolta.

(3) Kérelemre történő előállítás esetén a kilométerszám megállapítása során a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatai alapján

a) az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet és

b) az előállítás helye

között ténylegesen megtett távolságot és eltelt időtartamot kell figyelembe venni.

(4) Ha az elővezetés eredményes végrehajtása érdekében az érintett visszatartására kerül sor, a költség számítása során

a) az indulási hely, a visszatartás helye, valamint az előállítás, az elővezetés helye, illetve az elrendelő szerv által megállapított további előállítási hely között ténylegesen megtett távolság a megállapítandó kilométerszámba beszámít,

b) a visszatartás időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

4. § Eredménytelen elővezetés esetén, vagy ha az elővezetést útba indítással foganatosítják, az elővezetés költségének megállapítására a 2. és 3. §-ban foglaltak irányadóak, azzal, hogy a kilométerszámot a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján,

a) eredménytelen elővezetés esetén az indulási hely és az elrendelő szerv által meghatározott hely között ténylegesen megtett távolság,

b) útba indítással foganatosított elővezetés esetén az indulási hely és az útba indítás helye közötti távolság

és eltelt időtartam figyelembevételével kell megállapítani.

5. § (1) A kérelemre történő előállítás kivételével a foganatosító szerv a foganatosítástól számított harminc napon belül igazolja az elrendelő szerv részére az előállítás vagy az elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült, e rendelet szerint megállapított költséget – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – azzal a felhívással, hogy az elrendelő szerv az előállítási, illetve az elővezetési költséget megállapító jogerős, véglegessé vált, illetve további jogorvoslattal nem támadható határozata vagy végzése egy példányát

a) a foganatosító szerv, illetve

b) ha a foganatosító szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv helyi szerve, akkor a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

gazdasági feladatokat ellátó szervezeti eleme részére küldje meg.

(2) Ugyanazon személy több szerv által elrendelt elővezetése, illetve előállítása esetén a foganatosító szerv

a) az (1) bekezdés szerinti igazolást kizárólag annak az elrendelő szervnek küldi meg, amelynek elrendelő határozata vagy végzése alapján az előállítást, illetve az elővezetést foganatosította,

b) a többi elrendelő szervet előállítási, illetve elővezetési költséget nem tartalmazó igazolás megküldésével tájékoztatja az előállítás, illetve az elővezetés eredményéről.

(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által foganatosított előállítás, elővezetés esetén a foganatosító szerv az (1) bekezdés szerinti igazolást azzal a felhívással küldi meg, hogy az elrendelő szerv az előállítási, illetve az elővezetési költséget megállapító jogerős, véglegessé vált, illetve további jogorvoslattal nem támadható határozata vagy végzése egy példányát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdasági feladatokat ellátó szerve részére küldje meg.

2. A szabálysértési eljárásban elrendelt előállítás és elővezetés költségének megtérítése

6. § (1) A szabálysértési eljárásban elrendelt előállítás, illetve elővezetés – előállítási, elővezetési költséget megállapító jogerős, illetve véglegessé vált határozat vagy végzés szerinti – költségét, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(2) Ha a szabálysértési eljárásban elrendelt előállítást, illetve elővezetést az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyes feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott szerve foganatosítja, az előállítás, illetve az elővezetés – előállítási, elővezetési költséget megállapító jogerős, illetve véglegessé vált határozat vagy végzés szerinti – költségét a foganatosító szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(3) Ha a szabálysértési eljárásban elrendelt előállítást, illetve elővezetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foganatosítja, az előállítás, illetve az elővezetés – előállítási, elővezetési költséget megállapító jogerős, illetve véglegessé vált határozat vagy végzés szerinti – költségét a foganatosító szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(4) A szabálysértési eljárásban elrendelt előállítás, illetve elővezetés – előállítási, elővezetési költséget megállapító jogerős, illetve véglegessé vált határozat vagy végzés szerinti – költsége befizetésének elmulasztása esetén a behajtás iránt az a szerv intézkedik, amelynek a költség az (1)–(3) bekezdés alapján a bevétele.

3. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény alapján elrendelt elővezetés költségének megtérítése

7. § (1) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény alapján elrendelt elővezetés – elővezetési költséget megállapító jogerős, illetve véglegessé vált határozat vagy végzés szerinti – költségét, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(2) Ha a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény alapján elrendelt elővezetést az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyes feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott szerve foganatosítja, az elővezetés – elővezetési költséget megállapító jogerős, illetve véglegessé vált határozat vagy végzés szerinti – költségét a foganatosító szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(3) Ha a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény alapján elrendelt elővezetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foganatosítja, az elővezetés – elővezetési költséget megállapító jogerős, illetve véglegessé vált határozat vagy végzés szerinti – költségét a foganatosító szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(4) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény alapján elrendelt elővezetés – elővezetési költséget megállapító jogerős, illetve véglegessé vált határozat vagy végzés szerinti – költsége befizetésének elmulasztása esetén a behajtás iránt az a szerv intézkedik, amelynek a költség az (1)–(3) bekezdés alapján a bevétele.

4. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján elrendelt előállítás és elővezetés költségének megtérítése, továbbá a kérelemre történő előállítás költsége megtérítésének különös szabályai

8. § (1) Ezen alcím alkalmazásában kérelemre történő előállítás: a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére és költségére történő előállítás.

(2) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján elrendelt előállítás, illetve elővezetés – előállítási, elővezetési költséget megállapító jogerős végzés, illetve végrehajtható határozat szerinti – költségét, a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel, a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(3) Ha a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján elrendelt előállítást – ide nem értve a kérelemre történő előállítást –, illetve elővezetést az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyes feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott szerve foganatosítja, az előállítás, illetve elővezetés – előállítási, elővezetési költséget megállapító jogerős végzés, illetve végrehajtható határozat szerinti – költségét a foganatosító szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(4) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján kérelemre történő előállítás esetén az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni az előállítás költségét.

(5) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján elrendelt előállítás – ide nem értve a kérelemre történő előállítást –, illetve elővezetés – előállítási, elővezetési költséget megállapító jogerős végzés, illetve végrehajtható határozat szerinti – költsége befizetésének elmulasztása esetén a behajtás iránt az a szerv intézkedik, amelynek a költség a (2) és (3) bekezdés alapján a bevétele.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

10. §1

11. §2

12. §3

13. §4

1

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére