• Tartalom

225/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet

225/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet

elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására köteles kormányzati szervek kijelöléséről

2023.07.24.

A Kormány a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert köteles létrehozni

a) Budapest Főváros Kormányhivatala,

b) az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,

c) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

d) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve,

e) az országos hulladékgazdálkodási hatóság,

f) a Magyar Államkincstár,

g) az országos környezetvédelmi hatóság,

h) a közlekedésért felelős miniszter,

i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

j) az Országos Rendőr-főkapitányság,

k) az országos természetvédelmi hatóság.

2. § Ez a rendelet 2023. július 24-én lép hatályba.

3. § Ez a rendelet az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére