• Tartalom

23/2023. (XI. 30.) EM rendelet

23/2023. (XI. 30.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének 2024. évi megállapításáról

2024.01.02.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 5. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a 2024. évben átadott hulladékra vonatkozó, a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2023. Korm. rendelet) szerinti díjra,

b) a 2024. évben átadott hulladékra vonatkozó, a települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére az önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért fizetendő, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. § (6) bekezdése szerinti díjra,

c) a 2024. évben forgalomba hozott kötelezően visszaváltási díjas termékekre vonatkozó, a Ht. 32/B. § (4) bekezdésében meghatározott csatlakozási díjra és szolgáltatási díjra, valamint

d) a 2024. évben forgalomba hozott, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 80/2023. Korm. rendelet) szerinti körforgásos termékekre vonatkozó, a Ht. 30/A. § (5) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjra

terjed ki.

2. § (1) A 272/2023. Korm. rendelet szerint fizetendő díj egy egységre vetített mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjra vonatkozó díjalkalmazási feltételeket, a számlázási és fizetési módot, az elszámolási és a számlázási időszakot a koncessziós társaság honlapján közzétett általános szerződési feltételek határozzák meg.

3. § A települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére az önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért a Ht. 33. § (5) és (6) bekezdésének megfelelően fizetendő díj egy egységre vetített mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A gyártó által a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 450/2023. Korm. rendelet) meghatározottak szerint fizetendő csatlakozási díj egy egységre vetített mértékét a 450/2023. Korm. rendelet 3. melléklete szerinti kötelezően visszaváltási díjas termékek díjkódjai szerinti bontásban a 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopa tartalmazza.

(2) A gyártó által a 450/2023. Korm. rendeletben meghatározottak szerint fizetendő szolgáltatási díj egy egységre vetített mértékét a 450/2023. Korm. rendelet 3. melléklete szerinti kötelezően visszaváltási díjas termékek díjkódjai szerinti bontásban a 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa tartalmazza.

(3) A csatlakozási díj és a szolgáltatási díj mértékének meghatározása során a kötelezően visszaváltási díjas termék részét képező záróelem és címke esetén a kötelezően visszaváltási díjas termék palack vagy doboz anyaga szerinti díjkódot kell figyelembe venni.

5. § (1) A gyártó által kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság részére a 80/2023. Korm. rendeletben meghatározottak szerint fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét – ide nem értve a (2) és (3) bekezdés szerinti díjátalányt – a 80/2023. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti körforgásos termékek díjkódja szerinti bontásban a 4. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa tartalmazza.

(2) A gépjármű gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét az 5. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa tartalmazza.

(3) A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét a 6. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat D oszlopai tartalmazzák.

(4) A koncessziós társaság által a települési önkormányzat részére a Ht. 30/C. § (2) és (2b) bekezdése szerint megtérítendő összeg egy egységre vetített mértékét a 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopa, a 4. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa, az 5. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa és a 6. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat C oszlopai tartalmazzák.

6. § Az 1–6. mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

7. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

8. §1

1. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A 272/2023. Korm. rendelet szerint fizetendő díj egy egységre vetített mértéke

A

B

C

D

E

1

Hulladéktípus

Rendszeres szolgáltatás

Eseti szolgáltatás

2

Ft/kg

Ft/liter

Ft/kg

Ft/liter

3

Zöldhulladék

87,00

17,30

130,00

26,00

4

Lomhulladék

97,00

19,40

146,00

29,10

5

Biohulladék

174,00

69,60

261,00

104,40

6

Egyéb hulladék

241,00

72,40

362,00

108,50

7

Veszélyes hulladék

264,00

105,70

396,00

158,60

2. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A települési önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért fizetendő díj egy egységre vetített mértéke

A

B

C

D

1

Rendszeres szolgáltatás

Eseti szolgáltatás

2

Ft/kg

Ft/liter

Ft/kg

Ft/liter

3

29,00

5,80

44,00

8,70

3. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A csatlakozási díj és a szolgáltatási díj egy egységre vetített mértéke

1. A csatlakozási díj egy egységre vetített mértéke

A

B

C

1

Anyagáram megnevezése

Díjkód

A gyártó által fizetendő csatlakozási díj
(Ft/kg)

2

nem újrahasználható műanyag

M51

18

3

nem újrahasználható fém

V51

23

4

nem újrahasználható üveg

U51

1

5

újrahasználható

X71

1

2. A szolgáltatási díj egy egységre vetített mértéke

A

B

C

D

E

1

Anyagáram megnevezése

Díjkód

Koncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/kg)

Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/kg)

A gyártó által fizetendő szolgáltatási díj
(Ft/kg)

2

nem újrahasználható műanyag

M51

213

6

219

3

nem újrahasználható fém

V51

178

8

186

4

nem újrahasználható üveg (a díjátalány-fizetéssel érintett borászati termék üveg csomagolása kivételével)

U51

63

14

77

5

díjátalány-fizetéssel érintett borászati termék nem újrahasználható üveg csomagolása pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor üveg csomagolása kivételével

U61

21

4

25

6

díjátalány fizetéssel érintett pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor nem újrahasználható üveg csomagolása

U71

21

3

24

7

újrahasználható

X71

63

14

77

4. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke kollektív teljesítés esetén

A

B

C

D

E

1

Díjkategória megnevezése

Díjkód

Koncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/kg)

Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/kg)

A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/kg)

2

műanyag csomagolás

M01

213

6

219

3

papír és karton csomagolás

P01

171

2

173

4

fém csomagolás

V01

178

8

186

5

egyéb csomagolás

X01

125

4

129

6

fa csomagolás

F01

19

19

7

textil csomagolás

C01

67

67

8

üveg csomagolás

U01

63

14

77

9

társított (kompozit) csomagolás

K01

162

6

168

10

egyszer használatos és egyéb műanyagtermék

SUP01

101

12

113

11

hőcserélő berendezések

E01

115

1

116

12

képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

E02

361

1

362

13

lámpák

E03

305

1

306

14

nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)

E04

123

1

124

15

fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)

E05

62

1

63

16

kisgépek, kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

E06

260

1

261

17

hordozható elem, akkumulátor

A01

160

160

18

ipari elem, akkumulátor

A02

239

239

19

gépjármű elem, akkumulátor

A03

238

238

20

gépjármű

J01

21

21

21

gumiabroncs

G01

134

3

137

22

irodai papír

I01

127

1

128

23

reklámhordozó papír

R01

91

3

94

24

sütőolaj és -zsír

Z01

36

36

25

textiltermékek

T01

131

14

145

26

bútorok fából

B01

11

6

17

5. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A gépjármű gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke

A

B

C

D

E

1

Gépjármű-kategória

Gépjármű fajtája

Koncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/kg)

Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/kg)

A gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/kg)

2

M1 járműkategória

belső égésű motorral hajtott jármű

28,99

0,08

29,07

3

M1 járműkategória

részben elektromos motorral hajtott jármű, nem tölthető akkumulátorral

31,17

0,08

31,25

4

M1 járműkategória

részben elektromos motorral hajtott jármű, tölthető akkumulátorral

37,71

0,08

37,79

5

M1 járműkategória

tisztán elektromos motorral hajtott jármű

51,13

0,08

51,21

6

N1 járműkategória

belső égésű motorral hajtott jármű

27,09

0,06

27,15

7

N1 járműkategória

részben elektromos motorral hajtott jármű

30,8

0,06

30,86

8

N1 járműkategória

tisztán elektromos motorral hajtott jármű

38,3

0,06

38,36

9

háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit

belső égésű motorral hajtott jármű

37,03

0,15

37,18

10

háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit

részben vagy teljesen elektromos motorral hajtott jármű

47,93

0,15

48,08

6. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke

1. A díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke a 450/2023. Korm. rendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére nem kötelezett gyártó esetén

A

B

C

D

1

Borászati termékkategória

Koncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/db)

Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/db)

A gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/db)

2

Bor

9,63

2,34

11,97

3

Még erjedésben lévő bor

9,45

2,33

11,78

4

Likőrbor

9,66

2,33

11,99

5

Pezsgő

14,48

3,66

18,14

6

Minőségi pezsgő

14,48

3,66

18,14

7

Illatos minőségi pezsgő

14,53

3,66

18,19

8

Szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

14,48

3,66

18,14

9

Gyöngyözőbor

9,56

2,34

11,90

10

Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

9,56

2,34

11,90

11

Szőlőmust

9,56

2,34

11,90

12

Részben erjedt szőlőmust

9,56

2,34

11,90

13

Szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

9,56

2,34

11,90

14

Sűrített szőlőmust

9,56

2,34

11,90

15

Finomított szőlőmust-sűrítmény

9,56

2,34

11,90

16

Szárított szőlőből készült bor

9,63

2,34

11,97

17

Túlérett szőlőből készült bor

9,63

2,34

11,97

18

Borecet

9,56

2,34

11,90

2. A díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke a 450/2023. Korm. rendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett gyártó esetén

A

B

C

D

1

Borászati termékkategória

Koncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/db)

Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/db)

A gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/db)

2

Borászati termék

1,35

0,01

1,36

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére