• Tartalom

25/2023. (XII. 13.) EM rendelet

25/2023. (XII. 13.) EM rendelet

a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról

2024.01.02.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes.

(2) A nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó

a) közműves ivóvízellátás

aa) alapdíjának,

ab) fogyasztással arányos díjának,

b) közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

ba) alapdíjának és

bb) fogyasztással arányos díjának

mértékét az 1. melléklet határozza meg.

(3) Az 1. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

2. § Nem alkalmazhat alapdíjat a víziközmű-szolgáltató arra a vízmérőre, amely kizárólagosan tűzivíz ellátására áll rendelkezésre, és a fogyasztó az ennek megfelelő besorolást a szolgáltatónál írásban kezdeményezte.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

4. §1

1. melléklet a 25/2023. (XII. 13.) EM rendelethez

A nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díjai

1. Közműves ivóvízellátás

A

B

C

1

Átfolyási átmérő
[mm]

Alapdíj
[Ft/bekötés/hó]

Fogyasztással arányos díj
[Ft/m3]

2

13

841

576

3

20

1 991

4

25

3 110

5

30

4 479

6

40

7 963

7

50

12 442

8

65

21 027

9

80

31 851

10

100

49 768

11

125

77 762

12

150

111 977

13

200

199 071

14

250

311 048

15

300

447 909

16

300 <

609 654

2. Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

A

B

C

1

Átfolyási átmérő
[mm]

Alapdíj
[Ft/bekötés/hó]

Fogyasztással arányos díj
[Ft/m3]

2

13

1 661

881

3

20

3 932

4

25

6 144

5

30

8 848

6

40

15 729

7

50

24 576

8

65

41 534

9

80

62 916

10

100

98 306

11

125

153 603

12

150

221 188

13

200

393 224

14

250

614 412

15

300

884 753

16

300 <

1 204 247

3. Ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés átfolyási átmérője eltér az 1. és a 2. pontban foglalt táblázat A oszlopában meghatározott értéktől, az alapdíjként a fogyasztásmérő berendezés átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére