• Tartalom

259/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

259/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezet oktatási, képzési és rekreációs célt szolgáló közösségi alapja felhasználásának általános szabályairól

2023.07.02.

A Kormány a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 7. §-a szerinti iskolaszövetkezetre terjed ki.

2. § Az iskolaszövetkezet közgyűlése szabályzatban rendelkezik

a) az iskolaszövetkezet oktatási, képzési és rekreációs célt szolgáló közösségi alapjából (a továbbiakban: közösségi alap) nyújtható támogatások köréről és azok igénybevételének feltételeiről,

b) a támogatási kérelem tartalmi elemeiről, valamint a kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályairól,

c) a támogatás nyújtásának, valamint felhasználásának szabályairól.

3. § Az iskolaszövetkezet közgyűlése dönt arról, hogy

a) az iskolaszövetkezet − figyelemmel az Sztv. 13/B. §-ában foglaltakra − adózott eredményének (nyereségének) hány százalékát helyezi a közösségi alapba,

b) mekkora a közösségi alapból a támogatásra jogosultak által személyenként igénybe vehető támogatási összeg éves maximális mértéke.

4. § A közösségi alapból nyújtott támogatásokról évente legalább egy alkalommal be kell számolni a közgyűlésnek.

5. § Ez a rendelet 2023. július 2-án lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére