• Tartalom

2023. évi XXVII. törvény

2023. évi XXVII. törvény

egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról1

2023.07.02.

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

4. §5

4. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

5. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

11. §12

6. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosítása

12. §13

7. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

13. §14

8. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

14. §15

9. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

15. §16

10. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

16. §17

11. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

12. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény módosítása

22. §23

13. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény módosítása

23. §24

14. Záró rendelkezések

24. § Ez a törvény 2023. július 1-jén lép hatályba.

25. § (1) A 2. alcím az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) Az 5. §, a 7. §, a 8. § és a 10. § (1) bekezdése az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 12. § a) pontja az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 22. § a) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 23. § a) pontja az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 23. § b) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (3)–(5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. május 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. június 1. A törvény a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére