• Tartalom

2023. évi XXVIII. törvény

2023. évi XXVIII. törvény

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2023.09.02.

1. Az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 1996. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezése

1. §2

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

4. §5

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

5. § (1)6

(2)7

(3)8

(4)9

(5)10

(6)11

5. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

6. §12

7. §13

6. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény módosítása

8. §14

7. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása

9. §15

8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

10. §16

11. §17

12. §18

9. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

13. §19

10. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXV. törvény hatályon kívül helyezése

14. §20

11. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény hatályon kívül helyezése

15. §21

12. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXX. törvény hatályon kívül helyezése

16. §22

13. Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvény hatályon kívül helyezése

17. §23

14. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

18. §24

15. Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény hatályon kívül helyezése

19. §25

16. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

20. §26

17. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

21. §27

22. §28

18. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

23. §29

19. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1)–(3) bekezdése, a 3. §, a 4. §, az 5. § (1), (2) és (5) bekezdése, a 10. § (3) bekezdése és a 11. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § (2) bekezdése, a 13. §, a 18. §, a 20. § és a 23. § 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) Az 5. § (4) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az 5. § (3) bekezdése 2024. július 1-jén lép hatályba.

(6) Az 5. § (6) bekezdése, a 21. § és a 22. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. június 1.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 24. § (5) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

9

Az 5. § (4) bekezdése a 24. § (4) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

10

Az 5. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. § (6) bekezdése a 24. § (6) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

12

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § a 24. § (6) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

28

A 22. § a 24. § (6) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

29

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére