• Tartalom

2023. évi XXIX. törvény

2023. évi XXIX. törvény

a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2023.09.02.

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. §2

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

2. §3

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

3. §4

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

4. §5

5. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

5. §6

6. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

6. §7

7. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

7. §8

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2023. évi XXIX. törvényhez9

2. melléklet a 2023. évi XXIX. törvényhez10

3. melléklet a 2023. évi XXIX. törvényhez11

4. melléklet a 2023. évi XXIX. törvényhez12

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. május 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. június 1.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 8. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

9

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére