• Tartalom

3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás

3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás

egyes BM OKF utasítások jogszabályi változások miatti technikai módosításáról és hatályon kívül helyezéséről1

2023.04.16.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás módosítása

1. §2

2. A polgári védelmi szervezetek állományának katasztrófavédelmi képzési programjáról szóló 11/2012. (X. 1.) BM OKF utasítás módosítása

2. §3

3. A közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról szóló 3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasítás módosítása

3. §4

4. Az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről szóló 8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás módosítása

4. §5

5. §6

5. Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosítása

6. §7

6. A Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosítása

7. §8

7. A tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről szóló 7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás módosítása

8. §9

8. A polgári védelmi szervezetek megalakításával, riasztásával, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásával kapcsolatos feladatokról szóló 6/2018. (VI. 12.) BM OKF utasítás módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

9. Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás módosítása

12. §13

10. Az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységéről szóló 2/2019. (III. 29.) BM OKF utasítás módosítása

13. §14

11. A tűzoltó alaptanfolyam oktatásszervezési és tűzoltási szakterületi feladatairól szóló 3/2020. (VI. 19.) BM OKF utasítás módosítása

14. §15

15. §16

16. §17

12. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 1/2021. (I. 21.) BM OKF utasítás módosítása

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

13. A Nemzeti Minősítési Rendszerről szóló 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás módosítása

21. §22

14. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 27.) BM OKF utasítás módosítása

22. §23

15. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szellemitulajdon-kezelési szabályzatáról szóló 4/2022. (XI. 9.) BM OKF utasítás módosítása

23. §24

24. §25

16. Záró rendelkezések

25. § Ez az utasítás − a 26. §-ban foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

26. § A 11. § e)–h) pontja 2023. április 15-én lép hatályba.

27. § Hatályát veszti

a)26

b)27

c)28

1. melléklet a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasításhoz29

2. melléklet a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasításhoz30

3. melléklet a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasításhoz31

4. melléklet a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasításhoz32

1

Az utasítás a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 27. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az utasítás 1. melléklete kizárólag a BM OKF intranet hálózatán kerül közzétételre.

30

Az utasítás 1–4. melléklete kizárólag a BM OKF intranet hálózatán kerül közzétételre.

31

Az utasítás 1–4. melléklete kizárólag a BM OKF intranet hálózatán kerül közzétételre.

32

Az utasítás 1–4. melléklete kizárólag a BM OKF intranet hálózatán kerül közzétételre. A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére