• Tartalom

32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet

32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

2023.08.19.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § a) pont aa)–ad), af)–aj) és al) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 47. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 9. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) Bank és szakosított hitelintézet

a) alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 900 000 forint,

b) tevékenységi (működési) engedélye megadására irányuló eljárásért 2 300 000 forint,

c) egyesülése, szétválása, átalakítása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 200 000 forint,

d) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint,

e) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 175 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(2) Bankban és szakosított hitelintézetben történő befolyásoló részesedésszerzés engedélyezése iránti eljárásért – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 800 000 forint.

(3) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) a bankban és szakosított hitelintézetben történő befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséért kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 600 000 forint.

(4) Szövetkezeti hitelintézet

a) alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 600 000 forint,

b) tevékenységi (működési) engedélye megadására irányuló eljárásért 1 600 000 forint,

c) egyesülése, szétválása, átalakítása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 200 000 forint,

d) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint,

e) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 175 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(5) Szövetkezeti hitelintézetben történő befolyásoló részesedésszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 350 000 forint.

(6) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) a szövetkezeti hitelintézetben történő befolyásoló részesedésszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 250 000 forint.

(7) Hitelintézet fióktelepének az Európai Unió tagállamán vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államon (a továbbiakban: EGT-állam) kívüli országban (a továbbiakban: harmadik ország) történő létesítése engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 500 000 forint.

(8) Hitelintézet leányvállalatának (hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás) harmadik országban történő alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 500 000 forint.

(9) Harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe

a) alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 900 000 forint,

b) tevékenységi (működési) engedélye megadására irányuló eljárásért 2 300 000 forint,

c) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint,

d) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 175 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(10) Más EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe

a) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint,

b) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 175 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(11) Külföldi székhelyű hitelintézet magyarországi bankképviseletének nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 500 000 forint.

2. § (1) Pénzügyi vállalkozás

a) alapítása engedélyezésére irányuló – a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyezést is magában foglaló – eljárásért 1 900 000 forint,

b) egyesülése, szétválása, átalakítása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 200 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(2) Pénzügyi vállalkozásban történő befolyásoló részesedésszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 700 000 forint.

(3) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) a pénzügyi vállalkozásban történő befolyásoló részesedésszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 450 000 forint.

3. § (1) Pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységi engedélyének megadására irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 900 000 forint.

(2) Forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység megkezdése nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 80 000 forint.

(3) Pénzfeldolgozási tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 400 000 forint.

(4) Kizárólag számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmény nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 400 000 forint.

4. § (1) Befektetési vállalkozás

a) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 1 900 000 forint,

b) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint,

c) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 175 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(2) Befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 700 000 forint.

(3) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) a befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 450 000 forint.

(4) Más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

a) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint,

b) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 175 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

5. § A pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint a belső piac szempontjából korlátozott jelentőségű adatszolgáltatónak a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsde szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti adatszolgáltatási tevékenysége végzésének engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 000 000 forint.

6. § (1) Tőzsde

a) alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 900 000 forint,

b) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 2 300 000 forint,

c) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint,

d) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(2) Tőzsdében történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 800 000 forint.

(3) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) a tőzsdében történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 600 000 forint.

(4) Más EGT-államban székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe

a) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint,

b) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

7. § Árutőzsdei szolgáltató tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 700 000 forint.

8. § (1) Központi értéktár

a) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 1 400 000 forint,

b) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint,

c) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(2) Más EGT-államban székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe

a) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint,

b) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

9. § (1) Központi szerződő fél

a) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 1 900 000 forint,

b) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint,

c) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(2) Más EGT-államban székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe

a) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint,

b) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 700 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

10. § (1) Befektetési alapkezelő tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 900 000 forint.

(2) ÁÉKBV-alapkezelőben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 700 000 forint.

(3) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) az ÁÉKBV-alapkezelőben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 450 000 forint.

11. § Közösségi finanszírozási szolgáltató tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 900 000 forint.

12. § Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár

a) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 1 200 000 forint,

b) egyesülése, szétválása engedélyezésére irányuló eljárásért 500 000 forint,

c) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint,

d) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

13. § Magánnyugdíjpénztár

a) egyesülése, szétválása engedélyezésére irányuló eljárásért 500 000 forint,

b) szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint,

c) szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 350 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

14. § (1) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

a) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 1 200 000 forint,

b) egyesülésére, szétválására vonatkozó engedély megadására irányuló eljárásért 500 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(2) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 500 000 forint.

(3) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 350 000 forint.

15. § (1) Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 900 000 forint az igazgatási szolgáltatási díj.

(2) Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet és harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe

a) tevékenysége megkezdésének engedélyezésére irányuló eljárásért 2 300 000 forint,

b) átalakulása, egyesülése, szétválása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 200 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(3) Kölcsönös biztosító egyesület

a) alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért 500 000 forint,

b) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 1 200 000 forint,

c) egyesülése, szétválása, átalakulása engedélyezésére irányuló eljárásért 500 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(4) Biztosító részvénytársaságban és biztosító szövetkezetben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 500 000 forint.

(5) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) a biztosító részvénytársaságban és biztosító szövetkezetben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 350 000 forint.

(6) Biztosító fióktelepének harmadik országban történő létesítésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 500 000 forint.

(7) Biztosító által harmadik országban működő biztosító alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 500 000 forint.

16. § (1) Viszontbiztosító részvénytársaság, viszontbiztosító szövetkezet alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 900 000 forint.

(2) Viszontbiztosító részvénytársaság, viszontbiztosító szövetkezet és harmadik országbeli viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

a) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 2 300 000 forint,

b) átalakulása, egyesülése, szétválása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 200 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

(3) Viszontbiztosító részvénytársaságban és viszontbiztosító szövetkezetben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 800 000 forint.

(4) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) a viszontbiztosító részvénytársaságban és viszontbiztosító szövetkezetben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 600 000 forint.

(5) Viszontbiztosító fióktelepének harmadik országban történő létesítésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 500 000 forint.

(6) Viszontbiztosító által harmadik országban működő biztosító alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 500 000 forint.

17. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti független közvetítőként és jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet végző függő közvetítőként történő működésre jogosító engedély megadására irányuló eljárásért, valamint a harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő által létesíteni kívánt fióktelep tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 140 000 forint.

(2) A biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti alkusz és többes ügynök tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 500 000 forint az igazgatási szolgáltatási díj.

(3) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti kiemelt közvetítő vagy többes kiemelt közvetítő igénybevételéhez szükséges engedélyezésre irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 80 000 forint.

(4) Pénzforgalmi közvetítő igénybevételéhez szükséges nyilvántartásba vételre irányuló eljárásért – ide nem értve a határon átnyúló szolgáltatás keretén belül a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján igénybe vett ügynököt – az igazgatási szolgáltatási díj 80 000 forint.

(5) A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti függő ügynök és további közvetítő, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény szerinti közvetítő nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 50 000 forint.

18. § (1) A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 000 000 forint.

(2) A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás nyilvántartásban szereplő adatai változásának átvezetésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 50 000 forint.

(3) A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás nyilvántartásban szereplő adatairól szóló bizonyítvány kiállításáért az igazgatási szolgáltatási díj 50 000 forint.

(4) A nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelővel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződéssel összefüggő adatok nyilvántartásba vétele iránti eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 50 000 forint.

(5) A bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok nyilvántartásában szereplő adatok változásának átvezetésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 50 000 forint.

(6) A bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok nyilvántartásában szereplő adatokról szóló bizonyítvány kiállításáért az igazgatási szolgáltatási díj 50 000 forint.

19. § (1) A zárt végű befektetési alapok befektetési jegyeinek kivételével az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint kibocsátott értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéséhez szükséges tájékoztató vagy alaptájékoztató közzétételének jóváhagyására irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 900 000 forint.

(2) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának tájékoztatási kötelezettsége megszüntetésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 80 000 forint.

(3) A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányuló eljárásért kérelmezőnként az igazgatási szolgáltatási díj 1 400 000 forint.

(4) Befektetési alap (ABA, ÁÉKBV)

a) egyesülése, szétválása engedélyezésére irányuló eljárásért egyesülési, illetve szétválási engedélyezési eljárásonként 500 000 forint,

b) kezelési szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásért befektetési alaponként (részalaponként) 350 000 forint,

c) kezelési szabályzata módosításának engedélyezésére irányuló eljárásért befektetési alaponként 80 000 forint

az igazgatási szolgáltatási díj.

20. § (1) Az 1. § (1) bekezdés d), e) pontjában, (4) bekezdés d), e) pontjában, (9) bekezdés c), d) pontjában és (10) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdés b), c) pontjában és (4) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés c), d) pontjában és (4) bekezdésében, a 8. § (1) bekezdés b), c) pontjában és (2) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdés b), c) pontjában és (2) bekezdésében, a 12. § c), d) pontjában, a 13. § b), c) pontjában, valamint a 19. § (4) bekezdés b), c) pontjában meghatározott esetekben az igazgatási szolgáltatási díjat nem kell megfizetni, ha a meglévő szabályzatot kizárólag jogszabály-módosítás következtében kell módosítani, vagy ha a szabályzat módosítását az MNB írta elő.

(2) Az 1. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, a 2. § (2) és (3) bekezdésében, a 4. § (2) és (3) bekezdésében, a 6. § (2) és (3) bekezdésében, a 10. § (2) és (3) bekezdésében, a 14. § (2) és (3) bekezdésében, a 15. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 16. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárásokban mind a közvetlen, mind a közvetett befolyásszerzőt kérelmezőnek kell tekinteni. Közvetett befolyásoló részesedésszerzés (minősített befolyásszerzés) engedélyezése esetén a kérelmezőnek az igazgatási szolgáltatási díj 75%-át kell megfizetnie.

21. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (4) bekezdésében meghatározott módon – az MNB 19017004-01673000-30900007 számú számlájára, az engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárás megindításával egyidejűleg kell megfizetni, és az ezt alátámasztó dokumentumot az eljárás megindítására vonatkozó kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

(2) Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárást kezdeményező ügyfél nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét, adószámmal nem rendelkező ügyfél esetén az engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárás megindítását követően az MNB által – az ügyfél kérelmére – kiadott azonosító kódot, valamint az engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárás megnevezését.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti hiánypótlási felhívás teljesítése esetén az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hiánypótlási felhívás ügyszámát és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét, adószámmal nem rendelkező ügyfél esetében az MNB által a (2) bekezdés szerint kiadott azonosító kódot.

(4) E § rendelkezéseit az elektronikus úton kezdeményezett eljárások tekintetében is alkalmazni kell.

22. § (1) A tévesen megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat, valamint túlfizetés esetén a díjtöbbletet az MNB a (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtásától, illetve a (3) bekezdés alapján a téves díjfizetés, illetve a túlfizetés tényének hivatalból történő megállapításától számított 15 napon belül visszatéríti.

(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés kezdeményezésének okát, az ügyfél nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét, adószámmal nem rendelkező ügyfél esetében az MNB által a 21. § (2) bekezdése szerint kiadott azonosító kódot, az ügyszámot, az engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárás megnevezését és annak a fizetési számlának a számlaszámát, amelyre a kérelmező a visszatérítendő díj átutalását kéri. Az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítését az MNB a kérelmező által megjelölt fizetési számlára történő átutalással teljesíti.

(3) Hivatalból történő visszatérítés esetén az MNB az igazgatási szolgáltatási díj téves megfizetése, illetve a túlfizetés tényének megállapítását követően arra a fizetési számlára történő átutalással teljesíti a visszatérítést, amelyről az igazgatási szolgáltatási díj összege az MNB részére átutalásra került.

23. § Az MNB a befizetett díjakat befizetési jogcímenként és ügyfelenként tartja nyilván, a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

24. § Az e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjra az Itv. 28. § (2) és (3) bekezdését, valamint 31. § (1) és (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy illetéken a jelen rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

26. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

27. §1

1

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére