• Tartalom

402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

2024.02.02.

A Kormány

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 155. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 4. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában,

az 5–7. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 8. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,

a 9. és a 10. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés e)–g) pontjában,

a 11–13. § és a 2. melléklet tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdése és 157. § (13) bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések listáját az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § és a 2. melléklet 2024. február 1-jén lép hatályba.

3. § (1) E rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 11. § (2) és (3) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

4. §1

5. §2

6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

10. §7

11. §8

12. §9

13. §10

1. melléklet a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A felzárkózó és kedvezményezett települések listája

A

B

Vármegye

Település

1

Bács-Kiskun vármegye

Bácsborsód

2

Bács-Kiskun vármegye

Bácsszentgyörgy

3

Bács-Kiskun vármegye

Bácsszőlős

4

Bács-Kiskun vármegye

Balotaszállás

5

Bács-Kiskun vármegye

Bátya

6

Bács-Kiskun vármegye

Bócsa

7

Bács-Kiskun vármegye

Borota

8

Bács-Kiskun vármegye

Bugac

9

Bács-Kiskun vármegye

Bugacpusztaháza

10

Bács-Kiskun vármegye

Császártöltés

11

Bács-Kiskun vármegye

Csátalja

12

Bács-Kiskun vármegye

Csávoly

13

Bács-Kiskun vármegye

Csengőd

14

Bács-Kiskun vármegye

Csikéria

15

Bács-Kiskun vármegye

Csólyospálos

16

Bács-Kiskun vármegye

Dávod

17

Bács-Kiskun vármegye

Drágszél

18

Bács-Kiskun vármegye

Dunafalva

19

Bács-Kiskun vármegye

Dunaszentbenedek

20

Bács-Kiskun vármegye

Dunatetétlen

21

Bács-Kiskun vármegye

Fajsz

22

Bács-Kiskun vármegye

Felsőszentiván

23

Bács-Kiskun vármegye

Foktő

24

Bács-Kiskun vármegye

Fülöpszállás

25

Bács-Kiskun vármegye

Gara

26

Bács-Kiskun vármegye

Gátér

27

Bács-Kiskun vármegye

Géderlak

28

Bács-Kiskun vármegye

Harkakötöny

29

Bács-Kiskun vármegye

Hercegszántó

30

Bács-Kiskun vármegye

Imrehegy

31

Bács-Kiskun vármegye

Jánoshalma

32

Bács-Kiskun vármegye

Kaskantyú

33

Bács-Kiskun vármegye

Katymár

34

Bács-Kiskun vármegye

Kecel

35

Bács-Kiskun vármegye

Kelebia

36

Bács-Kiskun vármegye

Kéleshalom

37

Bács-Kiskun vármegye

Kisszállás

38

Bács-Kiskun vármegye

Kömpöc

39

Bács-Kiskun vármegye

Kunadacs

40

Bács-Kiskun vármegye

Kunbaja

41

Bács-Kiskun vármegye

Kunbaracs

42

Bács-Kiskun vármegye

Kunpeszér

43

Bács-Kiskun vármegye

Madaras

44

Bács-Kiskun vármegye

Mátételke

45

Bács-Kiskun vármegye

Mélykút

46

Bács-Kiskun vármegye

Miske

47

Bács-Kiskun vármegye

Móricgát

48

Bács-Kiskun vármegye

Nagybaracska

49

Bács-Kiskun vármegye

Ordas

50

Bács-Kiskun vármegye

Orgovány

51

Bács-Kiskun vármegye

Öregcsertő

52

Bács-Kiskun vármegye

Páhi

53

Bács-Kiskun vármegye

Pálmonostora

54

Bács-Kiskun vármegye

Petőfiszállás

55

Bács-Kiskun vármegye

Rém

56

Bács-Kiskun vármegye

Sükösd

57

Bács-Kiskun vármegye

Szalkszentmárton

58

Bács-Kiskun vármegye

Szentkirály

59

Bács-Kiskun vármegye

Szeremle

60

Bács-Kiskun vármegye

Tass

61

Bács-Kiskun vármegye

Tataháza

62

Bács-Kiskun vármegye

Tázlár

63

Bács-Kiskun vármegye

Újsolt

64

Bács-Kiskun vármegye

Újtelek

65

Bács-Kiskun vármegye

Uszód

66

Bács-Kiskun vármegye

Zsana

67

Baranya vármegye

Adorjás

68

Baranya vármegye

Ág

69

Baranya vármegye

Almamellék

70

Baranya vármegye

Almáskeresztúr

71

Baranya vármegye

Alsómocsolád

72

Baranya vármegye

Alsószentmárton

73

Baranya vármegye

Apátvarasd

74

Baranya vármegye

Aranyosgadány

75

Baranya vármegye

Áta

76

Baranya vármegye

Babarc

77

Baranya vármegye

Babarcszőlős

78

Baranya vármegye

Bakóca

79

Baranya vármegye

Bánfa

80

Baranya vármegye

Baranyahídvég

81

Baranya vármegye

Baranyajenő

82

Baranya vármegye

Baranyaszentgyörgy

83

Baranya vármegye

Basal

84

Baranya vármegye

Belvárdgyula

85

Baranya vármegye

Besence

86

Baranya vármegye

Bezedek

87

Baranya vármegye

Bisse

88

Baranya vármegye

Boda

89

Baranya vármegye

Bodolyabér

90

Baranya vármegye

Bogádmindszent

91

Baranya vármegye

Bogdása

92

Baranya vármegye

Boldogasszonyfa

93

Baranya vármegye

Bosta

94

Baranya vármegye

Botykapeterd

95

Baranya vármegye

Bükkösd

96

Baranya vármegye

Bürüs

97

Baranya vármegye

Cún

98

Baranya vármegye

Csányoszró

99

Baranya vármegye

Csarnóta

100

Baranya vármegye

Csebény

101

Baranya vármegye

Cserdi

102

Baranya vármegye

Csertő

103

Baranya vármegye

Csonkamindszent

104

Baranya vármegye

Dencsháza

105

Baranya vármegye

Dinnyeberki

106

Baranya vármegye

Diósviszló

107

Baranya vármegye

Drávacsehi

108

Baranya vármegye

Drávacsepely

109

Baranya vármegye

Drávafok

110

Baranya vármegye

Drávaiványi

111

Baranya vármegye

Drávakeresztúr

112

Baranya vármegye

Drávapalkonya

113

Baranya vármegye

Drávapiski

114

Baranya vármegye

Drávaszabolcs

115

Baranya vármegye

Drávaszerdahely

116

Baranya vármegye

Drávasztára

117

Baranya vármegye

Dunaszekcső

118

Baranya vármegye

Egyházasharaszti

119

Baranya vármegye

Egyházaskozár

120

Baranya vármegye

Endrőc

121

Baranya vármegye

Erdősmárok

122

Baranya vármegye

Erdősmecske

123

Baranya vármegye

Fazekasboda

124

Baranya vármegye

Feked

125

Baranya vármegye

Felsőegerszeg

126

Baranya vármegye

Felsőszentmárton

127

Baranya vármegye

Garé

128

Baranya vármegye

Gerde

129

Baranya vármegye

Gerényes

130

Baranya vármegye

Gilvánfa

131

Baranya vármegye

Gordisa

132

Baranya vármegye

Gödre

133

Baranya vármegye

Görcsönydoboka

134

Baranya vármegye

Gyöngyfa

135

Baranya vármegye

Gyöngyösmellék

136

Baranya vármegye

Hegyhátmaróc

137

Baranya vármegye

Hegyszentmárton

138

Baranya vármegye

Helesfa

139

Baranya vármegye

Hetvehely

140

Baranya vármegye

Hirics

141

Baranya vármegye

Hobol

142

Baranya vármegye

Homorúd

143

Baranya vármegye

Horváthertelend

144

Baranya vármegye

Husztót

145

Baranya vármegye

Ibafa

146

Baranya vármegye

Illocska

147

Baranya vármegye

Ipacsfa

148

Baranya vármegye

Ivánbattyán

149

Baranya vármegye

Ivándárda

150

Baranya vármegye

Kacsóta

151

Baranya vármegye

Kákics

152

Baranya vármegye

Kásád

153

Baranya vármegye

Katádfa

154

Baranya vármegye

Kékesd

155

Baranya vármegye

Kémes

156

Baranya vármegye

Kemse

157

Baranya vármegye

Kétújfalu

158

Baranya vármegye

Királyegyháza

159

Baranya vármegye

Kisasszonyfa

160

Baranya vármegye

Kisbeszterce

161

Baranya vármegye

Kisbudmér

162

Baranya vármegye

Kisdér

163

Baranya vármegye

Kisdobsza

164

Baranya vármegye

Kishajmás

165

Baranya vármegye

Kisharsány

166

Baranya vármegye

Kisjakabfalva

167

Baranya vármegye

Kiskassa

168

Baranya vármegye

Kislippó

169

Baranya vármegye

Kisnyárád

170

Baranya vármegye

Kistamási

171

Baranya vármegye

Kistapolca

172

Baranya vármegye

Kistótfalu

173

Baranya vármegye

Kisvaszar

174

Baranya vármegye

Kisszentmárton

175

Baranya vármegye

Kórós

176

Baranya vármegye

Kovácshida

177

Baranya vármegye

Kovácsszénája

178

Baranya vármegye

Köblény

179

Baranya vármegye

Kölked

180

Baranya vármegye

Kővágótöttös

181

Baranya vármegye

Lapáncsa

182

Baranya vármegye

Liget

183

Baranya vármegye

Liptód

184

Baranya vármegye

Lúzsok

185

Baranya vármegye

Magyarlukafa

186

Baranya vármegye

Magyarmecske

187

Baranya vármegye

Magyartelek

188

Baranya vármegye

Maráza

189

Baranya vármegye

Márfa

190

Baranya vármegye

Markóc

191

Baranya vármegye

Marócsa

192

Baranya vármegye

Márok

193

Baranya vármegye

Matty

194

Baranya vármegye

Mekényes

195

Baranya vármegye

Merenye

196

Baranya vármegye

Meződ

197

Baranya vármegye

Mindszentgodisa

198

Baranya vármegye

Molvány

199

Baranya vármegye

Monyoród

200

Baranya vármegye

Mozsgó

201

Baranya vármegye

Nagybudmér

202

Baranya vármegye

Nagycsány

203

Baranya vármegye

Nagydobsza

204

Baranya vármegye

Nagyhajmás

205

Baranya vármegye

Nagyharsány

206

Baranya vármegye

Nagytótfalu

207

Baranya vármegye

Nagyváty

208

Baranya vármegye

Nemeske

209

Baranya vármegye

Nyugotszenterzsébet

210

Baranya vármegye

Ócsárd

211

Baranya vármegye

Okorág

212

Baranya vármegye

Okorvölgy

213

Baranya vármegye

Old

214

Baranya vármegye

Oroszló

215

Baranya vármegye

Ózdfalu

216

Baranya vármegye

Palé

217

Baranya vármegye

Páprád

218

Baranya vármegye

Patapoklosi

219

Baranya vármegye

Pécsbagota

220

Baranya vármegye

Pécsdevecser

221

Baranya vármegye

Pereked

222

Baranya vármegye

Peterd

223

Baranya vármegye

Pettend

224

Baranya vármegye

Piskó

225

Baranya vármegye

Pócsa

226

Baranya vármegye

Rádfalva

227

Baranya vármegye

Regenye

228

Baranya vármegye

Rózsafa

229

Baranya vármegye

Sámod

230

Baranya vármegye

Sárok

231

Baranya vármegye

Sátorhely

232

Baranya vármegye

Sellye

233

Baranya vármegye

Siklósbodony

234

Baranya vármegye

Siklósnagyfalu

235

Baranya vármegye

Somogyapáti

236

Baranya vármegye

Somogyhárságy

237

Baranya vármegye

Somogyhatvan

238

Baranya vármegye

Somogyviszló

239

Baranya vármegye

Sósvertike

240

Baranya vármegye

Sumony

241

Baranya vármegye

Szágy

242

Baranya vármegye

Szalatnak

243

Baranya vármegye

Szaporca

244

Baranya vármegye

Szárász

245

Baranya vármegye

Szava

246

Baranya vármegye

Szebény

247

Baranya vármegye

Szellő

248

Baranya vármegye

Szentdénes

249

Baranya vármegye

Szentegát

250

Baranya vármegye

Szentkatalin

251

Baranya vármegye

Szentlászló

252

Baranya vármegye

Szilágy

253

Baranya vármegye

Szilvás

254

Baranya vármegye

Szőke

255

Baranya vármegye

Szörény

256

Baranya vármegye

Szulimán

257

Baranya vármegye

Szűr

258

Baranya vármegye

Tarrós

259

Baranya vármegye

Tékes

260

Baranya vármegye

Teklafalu

261

Baranya vármegye

Tengeri

262

Baranya vármegye

Tésenfa

263

Baranya vármegye

Téseny

264

Baranya vármegye

Tófű

265

Baranya vármegye

Tormás

266

Baranya vármegye

Tótszentgyörgy

267

Baranya vármegye

Töttös

268

Baranya vármegye

Újpetre

269

Baranya vármegye

Vajszló

270

Baranya vármegye

Várad

271

Baranya vármegye

Varga

272

Baranya vármegye

Vásárosbéc

273

Baranya vármegye

Vásárosdombó

274

Baranya vármegye

Vázsnok

275

Baranya vármegye

Vejti

276

Baranya vármegye

Vékény

277

Baranya vármegye

Velény

278

Baranya vármegye

Véménd

279

Baranya vármegye

Versend

280

Baranya vármegye

Zádor

281

Baranya vármegye

Zaláta

282

Békés vármegye

Almáskamarás

283

Békés vármegye

Battonya

284

Békés vármegye

Békéssámson

285

Békés vármegye

Bélmegyer

286

Békés vármegye

Biharugra

287

Békés vármegye

Bucsa

288

Békés vármegye

Csabaszabadi

289

Békés vármegye

Csanádapáca

290

Békés vármegye

Csárdaszállás

291

Békés vármegye

Dombegyház

292

Békés vármegye

Dombiratos

293

Békés vármegye

Ecsegfalva

294

Békés vármegye

Elek

295

Békés vármegye

Füzesgyarmat

296

Békés vármegye

Gádoros

297

Békés vármegye

Gerendás

298

Békés vármegye

Geszt

299

Békés vármegye

Hunya

300

Békés vármegye

Kamut

301

Békés vármegye

Kardos

302

Békés vármegye

Kaszaper

303

Békés vármegye

Kertészsziget

304

Békés vármegye

Kétegyháza

305

Békés vármegye

Kétsoprony

306

Békés vármegye

Kevermes

307

Békés vármegye

Kisdombegyház

308

Békés vármegye

Körösnagyharsány

309

Békés vármegye

Körösújfalu

310

Békés vármegye

Kötegyán

311

Békés vármegye

Kunágota

312

Békés vármegye

Magyarbánhegyes

313

Békés vármegye

Magyardombegyház

314

Békés vármegye

Medgyesbodzás

315

Békés vármegye

Medgyesegyháza

316

Békés vármegye

Méhkerék

317

Békés vármegye

Mezőgyán

318

Békés vármegye

Mezőhegyes

319

Békés vármegye

Nagybánhegyes

320

Békés vármegye

Nagykamarás

321

Békés vármegye

Nagyszénás

322

Békés vármegye

Okány

323

Békés vármegye

Örménykút

324

Békés vármegye

Pusztaföldvár

325

Békés vármegye

Pusztaottlaka

326

Békés vármegye

Sarkad

327

Békés vármegye

Sarkadkeresztúr

328

Békés vármegye

Újszalonta

329

Békés vármegye

Végegyháza

330

Békés vármegye

Vésztő

331

Békés vármegye

Zsadány

332

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Abaújalpár

333

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Abaújkér

334

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Abaújlak

335

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Abaújszántó

336

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Abaújszolnok

337

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Abaújvár

338

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Abod

339

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Alacska

340

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Alsóberecki

341

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Alsódobsza

342

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Alsógagy

343

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Alsóregmec

344

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Alsószuha

345

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Alsótelekes

346

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Alsóvadász

347

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Alsózsolca

348

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Arka

349

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Arló

350

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ároktő

351

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Aszaló

352

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Baktakék

353

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Balajt

354

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bánhorváti

355

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Baskó

356

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Becskeháza

357

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Beret

358

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Berzék

359

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bodroghalom

360

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bodrogkisfalud

361

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bodrogolaszi

362

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bódvalenke

363

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bódvarákó

364

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bódvaszilas

365

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Boldogkőújfalu

366

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Boldogkőváralja

367

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Boldva

368

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Borsodbóta

369

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Borsodgeszt

370

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Borsodnádasd

371

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Borsodszentgyörgy

372

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Borsodszirák

373

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bózsva

374

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bükkaranyos

375

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Bükkmogyorósd

376

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Büttös

377

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Cigánd

378

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Csenyéte

379

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Csernely

380

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Csincse

381

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Csobád

382

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Csobaj

383

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Csokvaomány

384

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Damak

385

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Dámóc

386

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Debréte

387

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Dédestapolcsány

388

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Detek

389

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Domaháza

390

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Dövény

391

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Dubicsány

392

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Edelény

393

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Egerlövő

394

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Égerszög

395

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Encs

396

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Erdőbénye

397

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Erdőhorváti

398

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Fáj

399

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Fancsal

400

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Farkaslyuk

401

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Felsőberecki

402

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Felsődobsza

403

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Felsőgagy

404

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Felsőkelecsény

405

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Felsőnyárád

406

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Felsőregmec

407

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Felsőtelekes

408

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Felsővadász

409

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Filkeháza

410

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Fony

411

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Forró

412

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Fulókércs

413

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Füzér

414

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Füzérkajata

415

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Füzérkomlós

416

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Füzérradvány

417

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Gadna

418

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Gagyapáti

419

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Gagybátor

420

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Gagyvendégi

421

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Galvács

422

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Garadna

423

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Gelej

424

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Gesztely

425

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Gibárt

426

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Girincs

427

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Gömörszőlős

428

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Gönc

429

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Göncruszka

430

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Györgytarló

431

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Halmaj

432

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hangács

433

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hangony

434

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hegymeg

435

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hejőbába

436

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hejőkürt

437

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hejőpapi

438

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hejőszalonta

439

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hernádbűd

440

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hernádcéce

441

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hernádkak

442

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hernádkércs

443

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hernádnémeti

444

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hernádpetri

445

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hernádszentandrás

446

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hernádszurdok

447

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hernádvécse

448

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hét

449

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hidasnémeti

450

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hidvégardó

451

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hollóháza

452

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Homrogd

453

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Igrici

454

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Imola

455

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ináncs

456

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Irota

457

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Izsófalva

458

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Jákfalva

459

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Járdánháza

460

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Jósvafő

461

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kács

462

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kánó

463

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kány

464

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Karcsa

465

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Karos

466

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kázsmárk

467

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kéked

468

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kelemér

469

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kenézlő

470

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Keresztéte

471

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kesznyéten

472

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Királd

473

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kiscsécs

474

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kisgyőr

475

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kishuta

476

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kiskinizs

477

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kisrozvágy

478

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kissikátor

479

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Komjáti

480

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Komlóska

481

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Korlát

482

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kovácsvágás

483

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Köröm

484

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Krasznokvajda

485

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kupa

486

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kurityán

487

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Lácacséke

488

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ládbesenyő

489

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Lak

490

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Legyesbénye

491

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Léh

492

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Lénárddaróc

493

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Litka

494

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Makkoshotyka

495

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Mályinka

496

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Martonyi

497

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Megyaszó

498

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Méra

499

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Meszes

500

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Mezőcsát

501

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Mezőnagymihály

502

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Mezőzombor

503

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Monaj

504

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Monok

505

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Múcsony

506

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Nagybarca

507

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Nagycsécs

508

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Nagykinizs

509

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Nagyrozvágy

510

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Négyes

511

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Nekézseny

512

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Nemesbikk

513

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Novajidrány

514

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Nyésta

515

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Nyíri

516

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Nyomár

517

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Olaszliszka

518

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Onga

519

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ónod

520

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ormosbánya

521

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Oszlár

522

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ózd

523

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Pácin

524

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Pamlény

525

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Pányok

526

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Parasznya

527

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Pere

528

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Perecse

529

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Perkupa

530

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Prügy

531

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Pusztafalu

532

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Pusztaradvány

533

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Putnok

534

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Radostyán

535

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ragály

536

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Rakaca

537

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Rakacaszend

538

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Rásonysápberencs

539

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Regéc

540

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Révleányvár

541

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ricse

542

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Rudabánya

543

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Rudolftelep

544

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajóbábony

545

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajógalgóc

546

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajóhídvég

547

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajókápolna

548

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajókaza

549

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajólád

550

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajólászlófalva

551

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajómercse

552

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajónémeti

553

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajópetri

554

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajópüspöki

555

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajószentpéter

556

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sajóvelezd

557

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sály

558

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sárazsadány

559

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sáta

560

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Selyeb

561

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Semjén

562

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Serényfalva

563

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Sóstófalva

564

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szakácsi

565

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szakáld

566

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szalaszend

567

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szalonna

568

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szászfa

569

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szegi

570

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szegilong

571

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szemere

572

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szendrő

573

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szendrőlád

574

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szentistván

575

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szentistvánbaksa

576

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szin

577

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szinpetri

578

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szögliget

579

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szuhafő

580

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szuhakálló

581

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Szuhogy

582

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Taktabáj

583

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Taktaharkány

584

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Taktakenéz

585

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Taktaszada

586

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tállya

587

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tarcal

588

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Telkibánya

589

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszabábolna

590

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszacsermely

591

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszadorogma

592

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszakarád

593

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszakeszi

594

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszaladány

595

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszalúc

596

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszapalkonya

597

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszatardos

598

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tiszatarján

599

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tokaj

600

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tolcsva

601

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tomor

602

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tornabarakony

603

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tornakápolna

604

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tornanádaska

605

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tornaszentandrás

606

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tornaszentjakab

607

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tornyosnémeti

608

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Trizs

609

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Újcsanálos

610

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Uppony

611

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Vadna

612

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Vágáshuta

613

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Vajdácska

614

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Vámosújfalu

615

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Vatta

616

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Vilmány

617

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Vilyvitány

618

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Viss

619

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Viszló

620

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Vizsoly

621

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Zádorfalva

622

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Zalkod

623

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Zemplénagárd

624

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ziliz

625

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Zubogy

626

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Zsujta

627

Csongrád-Csanád vármegye

Ambrózfalva

628

Csongrád-Csanád vármegye

Apátfalva

629

Csongrád-Csanád vármegye

Árpádhalom

630

Csongrád-Csanád vármegye

Ásotthalom

631

Csongrád-Csanád vármegye

Baks

632

Csongrád-Csanád vármegye

Balástya

633

Csongrád-Csanád vármegye

Csanádalberti

634

Csongrád-Csanád vármegye

Csanádpalota

635

Csongrád-Csanád vármegye

Csanytelek

636

Csongrád-Csanád vármegye

Csengele

637

Csongrád-Csanád vármegye

Derekegyház

638

Csongrád-Csanád vármegye

Dóc

639

Csongrád-Csanád vármegye

Eperjes

640

Csongrád-Csanád vármegye

Fábiánsebestyén

641

Csongrád-Csanád vármegye

Felgyő

642

Csongrád-Csanád vármegye

Forráskút

643

Csongrád-Csanád vármegye

Földeák

644

Csongrád-Csanád vármegye

Királyhegyes

645

Csongrád-Csanád vármegye

Kövegy

646

Csongrád-Csanád vármegye

Magyarcsanád

647

Csongrád-Csanád vármegye

Nagyér

648

Csongrád-Csanád vármegye

Nagylak

649

Csongrád-Csanád vármegye

Nagymágocs

650

Csongrád-Csanád vármegye

Nagytőke

651

Csongrád-Csanád vármegye

Óföldeák

652

Csongrád-Csanád vármegye

Ópusztaszer

653

Csongrád-Csanád vármegye

Öttömös

654

Csongrád-Csanád vármegye

Pitvaros

655

Csongrád-Csanád vármegye

Pusztamérges

656

Csongrád-Csanád vármegye

Pusztaszer

657

Csongrád-Csanád vármegye

Ruzsa

658

Csongrád-Csanád vármegye

Székkutas

659

Csongrád-Csanád vármegye

Tömörkény

660

Csongrád-Csanád vármegye

Üllés

661

Csongrád-Csanád vármegye

Zákányszék

662

Fejér vármegye

Alap

663

Fejér vármegye

Alsószentiván

664

Fejér vármegye

Cece

665

Fejér vármegye

Daruszentmiklós

666

Fejér vármegye

Enying

667

Fejér vármegye

Igar

668

Fejér vármegye

Lajoskomárom

669

Fejér vármegye

Mátyásdomb

670

Fejér vármegye

Mezőkomárom

671

Fejér vármegye

Mezőszentgyörgy

672

Fejér vármegye

Nagykarácsony

673

Fejér vármegye

Sáregres

674

Fejér vármegye

Sárkeresztúr

675

Fejér vármegye

Szabadhídvég

676

Fejér vármegye

Vajta

677

Győr-Moson-Sopron vármegye

Cakóháza

678

Győr-Moson-Sopron vármegye

Csáfordjánosfa

679

Győr-Moson-Sopron vármegye

Csér

680

Győr-Moson-Sopron vármegye

Edve

681

Győr-Moson-Sopron vármegye

Lázi

682

Győr-Moson-Sopron vármegye

Maglóca

683

Győr-Moson-Sopron vármegye

Magyarkeresztúr

684

Győr-Moson-Sopron vármegye

Markotabödöge

685

Győr-Moson-Sopron vármegye

Rábaszentandrás

686

Győr-Moson-Sopron vármegye

Rábcakapi

687

Győr-Moson-Sopron vármegye

Sobor

688

Győr-Moson-Sopron vármegye

Szerecseny

689

Győr-Moson-Sopron vármegye

Tárnokréti

690

Győr-Moson-Sopron vármegye

Vadosfa

691

Hajdú-Bihar vármegye

Álmosd

692

Hajdú-Bihar vármegye

Ártánd

693

Hajdú-Bihar vármegye

Bagamér

694

Hajdú-Bihar vármegye

Bakonszeg

695

Hajdú-Bihar vármegye

Balmazújváros

696

Hajdú-Bihar vármegye

Báránd

697

Hajdú-Bihar vármegye

Bedő

698

Hajdú-Bihar vármegye

Berekböszörmény

699

Hajdú-Bihar vármegye

Bihardancsháza

700

Hajdú-Bihar vármegye

Biharkeresztes

701

Hajdú-Bihar vármegye

Biharnagybajom

702

Hajdú-Bihar vármegye

Bihartorda

703

Hajdú-Bihar vármegye

Bojt

704

Hajdú-Bihar vármegye

Csökmő

705

Hajdú-Bihar vármegye

Darvas

706

Hajdú-Bihar vármegye

Derecske

707

Hajdú-Bihar vármegye

Egyek

708

Hajdú-Bihar vármegye

Esztár

709

Hajdú-Bihar vármegye

Folyás

710

Hajdú-Bihar vármegye

Földes

711

Hajdú-Bihar vármegye

Furta

712

Hajdú-Bihar vármegye

Fülöp

713

Hajdú-Bihar vármegye

Gáborján

714

Hajdú-Bihar vármegye

Hajdúbagos

715

Hajdú-Bihar vármegye

Hajdúhadház

716

Hajdú-Bihar vármegye

Hajdúsámson

717

Hajdú-Bihar vármegye

Hajdúszovát

718

Hajdú-Bihar vármegye

Hencida

719

Hajdú-Bihar vármegye

Hortobágy

720

Hajdú-Bihar vármegye

Hosszúpályi

721

Hajdú-Bihar vármegye

Kaba

722

Hajdú-Bihar vármegye

Kismarja

723

Hajdú-Bihar vármegye

Kokad

724

Hajdú-Bihar vármegye

Komádi

725

Hajdú-Bihar vármegye

Konyár

726

Hajdú-Bihar vármegye

Körösszakál

727

Hajdú-Bihar vármegye

Körösszegapáti

728

Hajdú-Bihar vármegye

Létavértes

729

Hajdú-Bihar vármegye

Magyarhomorog

730

Hajdú-Bihar vármegye

Mezőpeterd

731

Hajdú-Bihar vármegye

Mezősas

732

Hajdú-Bihar vármegye

Nádudvar

733

Hajdú-Bihar vármegye

Nagykereki

734

Hajdú-Bihar vármegye

Nagyrábé

735

Hajdú-Bihar vármegye

Nyírábrány

736

Hajdú-Bihar vármegye

Nyíracsád

737

Hajdú-Bihar vármegye

Nyíradony

738

Hajdú-Bihar vármegye

Nyírmártonfalva

739

Hajdú-Bihar vármegye

Pocsaj

740

Hajdú-Bihar vármegye

Polgár

741

Hajdú-Bihar vármegye

Sáp

742

Hajdú-Bihar vármegye

Sáránd

743

Hajdú-Bihar vármegye

Sárrétudvari

744

Hajdú-Bihar vármegye

Szentpéterszeg

745

Hajdú-Bihar vármegye

Szerep

746

Hajdú-Bihar vármegye

Téglás

747

Hajdú-Bihar vármegye

Tetétlen

748

Hajdú-Bihar vármegye

Tiszacsege

749

Hajdú-Bihar vármegye

Tiszagyulaháza

750

Hajdú-Bihar vármegye

Told

751

Hajdú-Bihar vármegye

Újiráz

752

Hajdú-Bihar vármegye

Újléta

753

Hajdú-Bihar vármegye

Újszentmargita

754

Hajdú-Bihar vármegye

Újtikos

755

Hajdú-Bihar vármegye

Vámospércs

756

Hajdú-Bihar vármegye

Váncsod

757

Hajdú-Bihar vármegye

Vekerd

758

Hajdú-Bihar vármegye

Zsáka

759

Heves vármegye

Átány

760

Heves vármegye

Bekölce

761

Heves vármegye

Bodony

762

Heves vármegye

Bükkszenterzsébet

763

Heves vármegye

Bükkszentmárton

764

Heves vármegye

Csány

765

Heves vármegye

Dormánd

766

Heves vármegye

Egerbakta

767

Heves vármegye

Egercsehi

768

Heves vármegye

Egerfarmos

769

Heves vármegye

Erdőkövesd

770

Heves vármegye

Erdőtelek

771

Heves vármegye

Erk

772

Heves vármegye

Fedémes

773

Heves vármegye

Gyöngyösoroszi

774

Heves vármegye

Halmajugra

775

Heves vármegye

Heves

776

Heves vármegye

Hevesaranyos

777

Heves vármegye

Hevesvezekény

778

Heves vármegye

Ivád

779

Heves vármegye

Kerecsend

780

Heves vármegye

Kisfüzes

781

Heves vármegye

Kisköre

782

Heves vármegye

Kompolt

783

Heves vármegye

Kömlő

784

Heves vármegye

Mezőszemere

785

Heves vármegye

Mezőtárkány

786

Heves vármegye

Nagyfüged

787

Heves vármegye

Pély

788

Heves vármegye

Pétervására

789

Heves vármegye

Sarud

790

Heves vármegye

Szajla

791

Heves vármegye

Szentdomonkos

792

Heves vármegye

Szúcs

793

Heves vármegye

Tarnabod

794

Heves vármegye

Tarnalelesz

795

Heves vármegye

Tarnaörs

796

Heves vármegye

Tarnaszentmária

797

Heves vármegye

Tarnaszentmiklós

798

Heves vármegye

Tarnazsadány

799

Heves vármegye

Terpes

800

Heves vármegye

Tiszanána

801

Heves vármegye

Tófalu

802

Heves vármegye

Újlőrincfalva

803

Heves vármegye

Váraszó

804

Heves vármegye

Vécs

805

Heves vármegye

Verpelét

806

Heves vármegye

Visznek

807

Heves vármegye

Zaránk

808

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Abádszalók

809

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Cibakháza

810

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Csataszög

811

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Csépa

812

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Hunyadfalva

813

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Jászágó

814

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Jászfelsőszentgyörgy

815

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Jászivány

816

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Jászkisér

817

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Jászladány

818

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Karcag

819

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kenderes

820

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kengyel

821

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kétpó

822

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kőtelek

823

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kuncsorba

824

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kunhegyes

825

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kunmadaras

826

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kunszentmárton

827

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Mesterszállás

828

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Mezőhék

829

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Nagyiván

830

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Nagykörű

831

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Nagyrév

832

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Öcsöd

833

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Örményes

834

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Szelevény

835

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszabő

836

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszabura

837

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszaderzs

838

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszaföldvár

839

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszagyenda

840

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszaigar

841

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszainoka

842

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszakürt

843

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszaörs

844

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszapüspöki

845

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszaroff

846

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszasas

847

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszasüly

848

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszaszentimre

849

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszaszőlős

850

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tiszatenyő

851

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Tomajmonostora

852

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Zagyvarékas

853

Komárom-Esztergom vármegye

Aka

854

Komárom-Esztergom vármegye

Bakonybánk

855

Komárom-Esztergom vármegye

Csém

856

Komárom-Esztergom vármegye

Csép

857

Komárom-Esztergom vármegye

Ete

858

Nógrád vármegye

Alsótold

859

Nógrád vármegye

Bárna

860

Nógrád vármegye

Bátonyterenye

861

Nógrád vármegye

Bér

862

Nógrád vármegye

Bokor

863

Nógrád vármegye

Cered

864

Nógrád vármegye

Csécse

865

Nógrád vármegye

Cserháthaláp

866

Nógrád vármegye

Cserhátsurány

867

Nógrád vármegye

Cserhátszentiván

868

Nógrád vármegye

Csesztve

869

Nógrád vármegye

Csitár

870

Nógrád vármegye

Debercsény

871

Nógrád vármegye

Dorogháza

872

Nógrád vármegye

Drégelypalánk

873

Nógrád vármegye

Ecseg

874

Nógrád vármegye

Egyházasgerge

875

Nógrád vármegye

Endrefalva

876

Nógrád vármegye

Erdőtarcsa

877

Nógrád vármegye

Etes

878

Nógrád vármegye

Felsőtold

879

Nógrád vármegye

Garáb

880

Nógrád vármegye

Héhalom

881

Nógrád vármegye

Herencsény

882

Nógrád vármegye

Hont

883

Nógrád vármegye

Horpács

884

Nógrád vármegye

Hugyag

885

Nógrád vármegye

Iliny

886

Nógrád vármegye

Ipolyszög

887

Nógrád vármegye

Ipolytarnóc

888

Nógrád vármegye

Kálló

889

Nógrád vármegye

Karancsalja

890

Nógrád vármegye

Karancsberény

891

Nógrád vármegye

Karancskeszi

892

Nógrád vármegye

Karancslapujtő

893

Nógrád vármegye

Karancsság

894

Nógrád vármegye

Kazár

895

Nógrád vármegye

Kisbárkány

896

Nógrád vármegye

Kisecset

897

Nógrád vármegye

Kishartyán

898

Nógrád vármegye

Kozárd

899

Nógrád vármegye

Kutasó

900

Nógrád vármegye

Legénd

901

Nógrád vármegye

Litke

902

Nógrád vármegye

Lucfalva

903

Nógrád vármegye

Ludányhalászi

904

Nógrád vármegye

Magyargéc

905

Nógrád vármegye

Márkháza

906

Nógrád vármegye

Mátramindszent

907

Nógrád vármegye

Mátraszele

908

Nógrád vármegye

Mátraszőlős

909

Nógrád vármegye

Mátraterenye

910

Nógrád vármegye

Mátraverebély

911

Nógrád vármegye

Mihálygerge

912

Nógrád vármegye

Mohora

913

Nógrád vármegye

Nagybárkány

914

Nógrád vármegye

Nagykeresztúr

915

Nógrád vármegye

Nagylóc

916

Nógrád vármegye

Nógrádmarcal

917

Nógrád vármegye

Nógrádmegyer

918

Nógrád vármegye

Nógrádsipek

919

Nógrád vármegye

Nógrádszakál

920

Nógrád vármegye

Piliny

921

Nógrád vármegye

Rákóczibánya

922

Nógrád vármegye

Rimóc

923

Nógrád vármegye

Ságújfalu

924

Nógrád vármegye

Salgótarján

925

Nógrád vármegye

Sámsonháza

926

Nógrád vármegye

Somoskőújfalu

927

Nógrád vármegye

Sóshartyán

928

Nógrád vármegye

Szalmatercs

929

Nógrád vármegye

Szarvasgede

930

Nógrád vármegye

Szátok

931

Nógrád vármegye

Szécsényfelfalu

932

Nógrád vármegye

Szilaspogony

933

Nógrád vármegye

Szirák

934

Nógrád vármegye

Tar

935

Nógrád vármegye

Terény

936

Nógrád vármegye

Tereske

937

Nógrád vármegye

Zabar

938

Pest vármegye

Ipolytölgyes

939

Pest vármegye

Jászkarajenő

940

Pest vármegye

Kocsér

941

Pest vármegye

Mikebuda

942

Pest vármegye

Nagybörzsöny

943

Pest vármegye

Tápiószőlős

944

Pest vármegye

Tatárszentgyörgy

945

Somogy vármegye

Alsóbogát

946

Somogy vármegye

Andocs

947

Somogy vármegye

Babócsa

948

Somogy vármegye

Bábonymegyer

949

Somogy vármegye

Bakháza

950

Somogy vármegye

Balatonberény

951

Somogy vármegye

Bálványos

952

Somogy vármegye

Barcs

953

Somogy vármegye

Bárdudvarnok

954

Somogy vármegye

Baté

955

Somogy vármegye

Bedegkér

956

Somogy vármegye

Bélavár

957

Somogy vármegye

Beleg

958

Somogy vármegye

Berzence

959

Somogy vármegye

Bolhás

960

Somogy vármegye

Bolhó

961

Somogy vármegye

Bonnya

962

Somogy vármegye

Böhönye

963

Somogy vármegye

Büssü

964

Somogy vármegye

Csákány

965

Somogy vármegye

Cserénfa

966

Somogy vármegye

Csokonyavisonta

967

Somogy vármegye

Csombárd

968

Somogy vármegye

Csököly

969

Somogy vármegye

Csömend

970

Somogy vármegye

Csurgónagymarton

971

Somogy vármegye

Darány

972

Somogy vármegye

Drávagárdony

973

Somogy vármegye

Ecseny

974

Somogy vármegye

Edde

975

Somogy vármegye

Felsőmocsolád

976

Somogy vármegye

Fiad

977

Somogy vármegye

Fonó

978

Somogy vármegye

Főnyed

979

Somogy vármegye

Gadács

980

Somogy vármegye

Gadány

981

Somogy vármegye

Gálosfa

982

Somogy vármegye

Gamás

983

Somogy vármegye

Gige

984

Somogy vármegye

Gölle

985

Somogy vármegye

Görgeteg

986

Somogy vármegye

Gyugy

987

Somogy vármegye

Hács

988

Somogy vármegye

Hajmás

989

Somogy vármegye

Háromfa

990

Somogy vármegye

Hedrehely

991

Somogy vármegye

Hencse

992

Somogy vármegye

Heresznye

993

Somogy vármegye

Hollád

994

Somogy vármegye

Homokszentgyörgy

995

Somogy vármegye

Hosszúvíz

996

Somogy vármegye

Iharos

997

Somogy vármegye

Iharosberény

998

Somogy vármegye

Inke

999

Somogy vármegye

Istvándi

1000

Somogy vármegye

Jákó

1001

Somogy vármegye

Kadarkút

1002

Somogy vármegye

Kálmáncsa

1003

Somogy vármegye

Kánya

1004

Somogy vármegye

Kapoly

1005

Somogy vármegye

Kaposhomok

1006

Somogy vármegye

Kaposkeresztúr

1007

Somogy vármegye

Kára

1008

Somogy vármegye

Karád

1009

Somogy vármegye

Kastélyosdombó

1010

Somogy vármegye

Kaszó

1011

Somogy vármegye

Kazsok

1012

Somogy vármegye

Kelevíz

1013

Somogy vármegye

Kercseliget

1014

Somogy vármegye

Kisasszond

1015

Somogy vármegye

Kisbajom

1016

Somogy vármegye

Kisbárapáti

1017

Somogy vármegye

Kisberény

1018

Somogy vármegye

Kisgyalán

1019

Somogy vármegye

Kiskorpád

1020

Somogy vármegye

Komlósd

1021

Somogy vármegye

Kőkút

1022

Somogy vármegye

Kötcse

1023

Somogy vármegye

Kutas

1024

Somogy vármegye

Lábod

1025

Somogy vármegye

Lad

1026

Somogy vármegye

Lakócsa

1027

Somogy vármegye

Látrány

1028

Somogy vármegye

Libickozma

1029

Somogy vármegye

Lulla

1030

Somogy vármegye

Magyaregres

1031

Somogy vármegye

Mezőcsokonya

1032

Somogy vármegye

Mike

1033

Somogy vármegye

Miklósi

1034

Somogy vármegye

Nágocs

1035

Somogy vármegye

Nagybajom

1036

Somogy vármegye

Nagyberki

1037

Somogy vármegye

Nagycsepely

1038

Somogy vármegye

Nagykorpád

1039

Somogy vármegye

Nagyszakácsi

1040

Somogy vármegye

Nemesdéd

1041

Somogy vármegye

Nemeskisfalud

1042

Somogy vármegye

Nemesvid

1043

Somogy vármegye

Nikla

1044

Somogy vármegye

Nyim

1045

Somogy vármegye

Osztopán

1046

Somogy vármegye

Öreglak

1047

Somogy vármegye

Őrtilos

1048

Somogy vármegye

Ötvöskónyi

1049

Somogy vármegye

Pálmajor

1050

Somogy vármegye

Pamuk

1051

Somogy vármegye

Patalom

1052

Somogy vármegye

Patca

1053

Somogy vármegye

Patosfa

1054

Somogy vármegye

Péterhida

1055

Somogy vármegye

Pogányszentpéter

1056

Somogy vármegye

Polány

1057

Somogy vármegye

Porrog

1058

Somogy vármegye

Porrogszentkirály

1059

Somogy vármegye

Porrogszentpál

1060

Somogy vármegye

Potony

1061

Somogy vármegye

Pusztakovácsi

1062

Somogy vármegye

Rinyabesenyő

1063

Somogy vármegye

Rinyakovácsi

1064

Somogy vármegye

Rinyaszentkirály

1065

Somogy vármegye

Rinyaújlak

1066

Somogy vármegye

Rinyaújnép

1067

Somogy vármegye

Sávoly

1068

Somogy vármegye

Segesd

1069

Somogy vármegye

Simonfa

1070

Somogy vármegye

Somodor

1071

Somogy vármegye

Somogyacsa

1072

Somogy vármegye

Somogyaracs

1073

Somogy vármegye

Somogybabod

1074

Somogy vármegye

Somogybükkösd

1075

Somogy vármegye

Somogycsicsó

1076

Somogy vármegye

Somogydöröcske

1077

Somogy vármegye

Somogyegres

1078

Somogy vármegye

Somogyfajsz

1079

Somogy vármegye

Somogygeszti

1080

Somogy vármegye

Somogyjád

1081

Somogy vármegye

Somogymeggyes

1082

Somogy vármegye

Somogysámson

1083

Somogy vármegye

Somogysárd

1084

Somogy vármegye

Somogyszentpál

1085

Somogy vármegye

Somogyszil

1086

Somogy vármegye

Somogyszob

1087

Somogy vármegye

Somogytúr

1088

Somogy vármegye

Somogyudvarhely

1089

Somogy vármegye

Somogyvámos

1090

Somogy vármegye

Somogyvár

1091

Somogy vármegye

Somogyzsitfa

1092

Somogy vármegye

Szabadi

1093

Somogy vármegye

Szabás

1094

Somogy vármegye

Szegerdő

1095

Somogy vármegye

Szenta

1096

Somogy vármegye

Szentborbás

1097

Somogy vármegye

Szentgáloskér

1098

Somogy vármegye

Szenyér

1099

Somogy vármegye

Szilvásszentmárton

1100

Somogy vármegye

Szorosad

1101

Somogy vármegye

Szőkedencs

1102

Somogy vármegye

Szulok

1103

Somogy vármegye

Tapsony

1104

Somogy vármegye

Tarany

1105

Somogy vármegye

Táska

1106

Somogy vármegye

Teleki

1107

Somogy vármegye

Tengőd

1108

Somogy vármegye

Tikos

1109

Somogy vármegye

Torvaj

1110

Somogy vármegye

Tótújfalu

1111

Somogy vármegye

Törökkoppány

1112

Somogy vármegye

Újvárfalva

1113

Somogy vármegye

Varászló

1114

Somogy vármegye

Vése

1115

Somogy vármegye

Visnye

1116

Somogy vármegye

Visz

1117

Somogy vármegye

Vízvár

1118

Somogy vármegye

Vörs

1119

Somogy vármegye

Zákányfalu

1120

Somogy vármegye

Zala

1121

Somogy vármegye

Zics

1122

Somogy vármegye

Zselickisfalud

1123

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Anarcs

1124

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Aranyosapáti

1125

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Baktalórántháza

1126

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Balkány

1127

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Balsa

1128

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Barabás

1129

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Bátorliget

1130

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Benk

1131

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Beregdaróc

1132

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Beregsurány

1133

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Berkesz

1134

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Besenyőd

1135

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Beszterec

1136

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Biri

1137

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Botpalád

1138

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Bököny

1139

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Buj

1140

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Cégénydányád

1141

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Csaholc

1142

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Csaroda

1143

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Császló

1144

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Csegöld

1145

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Csenger

1146

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Csengersima

1147

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Csengerújfalu

1148

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Darnó

1149

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Dombrád

1150

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Döge

1151

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Encsencs

1152

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Eperjeske

1153

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Érpatak

1154

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Fábiánháza

1155

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Fülesd

1156

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Fülpösdaróc

1157

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Gacsály

1158

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Garbolc

1159

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Gávavencsellő

1160

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Géberjén

1161

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Gégény

1162

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Gelénes

1163

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Gemzse

1164

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Geszteréd

1165

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Gulács

1166

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Győröcske

1167

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Győrtelek

1168

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Gyulaháza

1169

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Gyügye

1170

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Gyüre

1171

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Hermánszeg

1172

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Hetefejércse

1173

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Hodász

1174

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ibrány

1175

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ilk

1176

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Jánd

1177

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Jánkmajtis

1178

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Jéke

1179

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kállósemjén

1180

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kántorjánosi

1181

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kék

1182

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kékcse

1183

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kemecse

1184

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kérsemjén

1185

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kisar

1186

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kishódos

1187

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kisléta

1188

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kisnamény

1189

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kispalád

1190

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kisvarsány

1191

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kisszekeres

1192

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kocsord

1193

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Komlódtótfalu

1194

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Komoró

1195

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kótaj

1196

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kölcse

1197

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Kömörő

1198

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Laskod

1199

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Levelek

1200

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Lónya

1201

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Lövőpetri

1202

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Magosliget

1203

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Magy

1204

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Mánd

1205

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Mándok

1206

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Máriapócs

1207

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Márokpapi

1208

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Mátyus

1209

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Méhtelek

1210

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Mérk

1211

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Mezőladány

1212

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Milota

1213

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nábrád

1214

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nagyar

1215

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nagycserkesz

1216

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nagydobos

1217

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nagyecsed

1218

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nagyhalász

1219

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nagyhódos

1220

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nagykálló

1221

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nagyszekeres

1222

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nagyvarsány

1223

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nemesborzova

1224

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírbátor

1225

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírbéltek

1226

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírbogát

1227

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírcsaholy

1228

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírcsászári

1229

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírderzs

1230

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírgelse

1231

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírgyulaj

1232

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyíribrony

1233

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírjákó

1234

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírkarász

1235

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírkáta

1236

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírkércs

1237

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírlövő

1238

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírlugos

1239

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírmada

1240

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírmeggyes

1241

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírmihálydi

1242

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírparasznya

1243

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírpilis

1244

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírtass

1245

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírtét

1246

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírvasvári

1247

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ófehértó

1248

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Olcsva

1249

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Olcsvaapáti

1250

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ópályi

1251

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ököritófülpös

1252

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ömböly

1253

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Őr

1254

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Panyola

1255

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Papos

1256

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Paszab

1257

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pátroha

1258

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pátyod

1259

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Penészlek

1260

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Penyige

1261

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Petneháza

1262

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Piricse

1263

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pócspetri

1264

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Porcsalma

1265

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pusztadobos

1266

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ramocsaháza

1267

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Rápolt

1268

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Rétközberencs

1269

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Rohod

1270

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Rozsály

1271

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Sényő

1272

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Sonkád

1273

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szabolcs

1274

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szabolcsbáka

1275

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szabolcsveresmart

1276

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szakoly

1277

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szamosangyalos

1278

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szamosbecs

1279

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szamoskér

1280

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szamossályi

1281

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szamostatárfalva

1282

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szamosújlak

1283

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szamosszeg

1284

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szatmárcseke

1285

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Székely

1286

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szorgalmatos

1287

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tákos

1288

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tarpa

1289

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Terem

1290

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiborszállás

1291

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Timár

1292

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszaadony

1293

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszabecs

1294

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszabercel

1295

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszabezdéd

1296

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszacsécse

1297

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszadada

1298

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszadob

1299

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszaeszlár

1300

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszakanyár

1301

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszakerecseny

1302

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszakóród

1303

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszalök

1304

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszamogyorós

1305

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszanagyfalu

1306

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszarád

1307

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszaszalka

1308

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszaszentmárton

1309

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszatelek

1310

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tiszavid

1311

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tisztaberek

1312

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tivadar

1313

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tornyospálca

1314

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tunyogmatolcs

1315

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Túristvándi

1316

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Túrricse

1317

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tuzsér

1318

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Tyukod

1319

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Újdombrád

1320

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Újkenéz

1321

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ura

1322

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Uszka

1323

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Vaja

1324

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Vállaj

1325

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Vámosatya

1326

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Vámosoroszi

1327

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Vásárosnamény

1328

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Vasmegyer

1329

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Zajta

1330

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Zsarolyán

1331

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Zsurk

1332

Tolna vármegye

Alsónyék

1333

Tolna vármegye

Attala

1334

Tolna vármegye

Báta

1335

Tolna vármegye

Bátaapáti

1336

Tolna vármegye

Belecska

1337

Tolna vármegye

Bikács

1338

Tolna vármegye

Bogyiszló

1339

Tolna vármegye

Csibrák

1340

Tolna vármegye

Csikóstőttős

1341

Tolna vármegye

Dalmand

1342

Tolna vármegye

Diósberény

1343

Tolna vármegye

Döbrököz

1344

Tolna vármegye

Dúzs

1345

Tolna vármegye

Értény

1346

Tolna vármegye

Fácánkert

1347

Tolna vármegye

Fadd

1348

Tolna vármegye

Felsőnána

1349

Tolna vármegye

Felsőnyék

1350

Tolna vármegye

Fürged

1351

Tolna vármegye

Gerjen

1352

Tolna vármegye

Grábóc

1353

Tolna vármegye

Gyulaj

1354

Tolna vármegye

Jágónak

1355

Tolna vármegye

Kajdacs

1356

Tolna vármegye

Kalaznó

1357

Tolna vármegye

Keszőhidegkút

1358

Tolna vármegye

Kistormás

1359

Tolna vármegye

Kisvejke

1360

Tolna vármegye

Kisszékely

1361

Tolna vármegye

Kocsola

1362

Tolna vármegye

Koppányszántó

1363

Tolna vármegye

Kurd

1364

Tolna vármegye

Lápafő

1365

Tolna vármegye

Magyarkeszi

1366

Tolna vármegye

Medina

1367

Tolna vármegye

Miszla

1368

Tolna vármegye

Mórágy

1369

Tolna vármegye

Mucsfa

1370

Tolna vármegye

Mucsi

1371

Tolna vármegye

Murga

1372

Tolna vármegye

Nagykónyi

1373

Tolna vármegye

Nagyszékely

1374

Tolna vármegye

Nagyszokoly

1375

Tolna vármegye

Nagyvejke

1376

Tolna vármegye

Nak

1377

Tolna vármegye

Németkér

1378

Tolna vármegye

Ozora

1379

Tolna vármegye

Pálfa

1380

Tolna vármegye

Pári

1381

Tolna vármegye

Regöly

1382

Tolna vármegye

Sárpilis

1383

Tolna vármegye

Sárszentlőrinc

1384

Tolna vármegye

Simontornya

1385

Tolna vármegye

Szakadát

1386

Tolna vármegye

Szakály

1387

Tolna vármegye

Szakcs

1388

Tolna vármegye

Szárazd

1389

Tolna vármegye

Tolnanémedi

1390

Tolna vármegye

Udvari

1391

Tolna vármegye

Újireg

1392

Tolna vármegye

Várong

1393

Tolna vármegye

Varsád

1394

Tolna vármegye

Závod

1395

Vas vármegye

Andrásfa

1396

Vas vármegye

Bejcgyertyános

1397

Vas vármegye

Bérbaltavár

1398

Vas vármegye

Borgáta

1399

Vas vármegye

Csehi

1400

Vas vármegye

Csipkerek

1401

Vas vármegye

Csönge

1402

Vas vármegye

Döbörhegy

1403

Vas vármegye

Duka

1404

Vas vármegye

Egervölgy

1405

Vas vármegye

Egyházashetye

1406

Vas vármegye

Felsőszölnök

1407

Vas vármegye

Győrvár

1408

Vas vármegye

Halastó

1409

Vas vármegye

Halogy

1410

Vas vármegye

Hegyháthodász

1411

Vas vármegye

Hegyhátszentpéter

1412

Vas vármegye

Keléd

1413

Vas vármegye

Kemeneskápolna

1414

Vas vármegye

Kemenesmagasi

1415

Vas vármegye

Kemenespálfa

1416

Vas vármegye

Kissomlyó

1417

Vas vármegye

Kondorfa

1418

Vas vármegye

Köcsk

1419

Vas vármegye

Magyarszombatfa

1420

Vas vármegye

Meggyeskovácsi

1421

Vas vármegye

Mikosszéplak

1422

Vas vármegye

Nagykölked

1423

Vas vármegye

Nagytilaj

1424

Vas vármegye

Nemeskeresztúr

1425

Vas vármegye

Nemeskocs

1426

Vas vármegye

Nemesmedves

1427

Vas vármegye

Olaszfa

1428

Vas vármegye

Pankasz

1429

Vas vármegye

Pápoc

1430

Vas vármegye

Petőmihályfa

1431

Vas vármegye

Porpác

1432

Vas vármegye

Rábahídvég

1433

Vas vármegye

Rönök

1434

Vas vármegye

Szakonyfalu

1435

Vas vármegye

Szemenye

1436

Vas vármegye

Szergény

1437

Vas vármegye

Telekes

1438

Vas vármegye

Vásárosmiske

1439

Veszprém vármegye

Adorjánháza

1440

Veszprém vármegye

Apácatorna

1441

Veszprém vármegye

Bakonykoppány

1442

Veszprém vármegye

Bakonypölöske

1443

Veszprém vármegye

Bakonyság

1444

Veszprém vármegye

Bakonyszentiván

1445

Veszprém vármegye

Bakonyszücs

1446

Veszprém vármegye

Bakonytamási

1447

Veszprém vármegye

Balatonhenye

1448

Veszprém vármegye

Balatonrendes

1449

Veszprém vármegye

Barnag

1450

Veszprém vármegye

Bazsi

1451

Veszprém vármegye

Békás

1452

Veszprém vármegye

Bodorfa

1453

Veszprém vármegye

Borszörcsök

1454

Veszprém vármegye

Csót

1455

Veszprém vármegye

Csögle

1456

Veszprém vármegye

Dabronc

1457

Veszprém vármegye

Egyházaskesző

1458

Veszprém vármegye

Gecse

1459

Veszprém vármegye

Gógánfa

1460

Veszprém vármegye

Gyepükaján

1461

Veszprém vármegye

Hetyefő

1462

Veszprém vármegye

Homokbödöge

1463

Veszprém vármegye

Hosztót

1464

Veszprém vármegye

Iszkáz

1465

Veszprém vármegye

Kamond

1466

Veszprém vármegye

Karakószörcsök

1467

Veszprém vármegye

Kemenesszentpéter

1468

Veszprém vármegye

Kisberzseny

1469

Veszprém vármegye

Kiscsősz

1470

Veszprém vármegye

Kispirit

1471

Veszprém vármegye

Kisszőlős

1472

Veszprém vármegye

Köveskál

1473

Veszprém vármegye

Külsővat

1474

Veszprém vármegye

Küngös

1475

Veszprém vármegye

Lesencefalu

1476

Veszprém vármegye

Lókút

1477

Veszprém vármegye

Lovászpatona

1478

Veszprém vármegye

Magyargencs

1479

Veszprém vármegye

Marcalgergelyi

1480

Veszprém vármegye

Marcaltő

1481

Veszprém vármegye

Megyer

1482

Veszprém vármegye

Mihályháza

1483

Veszprém vármegye

Mindszentkálla

1484

Veszprém vármegye

Nagydém

1485

Veszprém vármegye

Nagypirit

1486

Veszprém vármegye

Nemesgörzsöny

1487

Veszprém vármegye

Nemeshany

1488

Veszprém vármegye

Németbánya

1489

Veszprém vármegye

Oroszi

1490

Veszprém vármegye

Pápasalamon

1491

Veszprém vármegye

Pápateszér

1492

Veszprém vármegye

Pusztamiske

1493

Veszprém vármegye

Rigács

1494

Veszprém vármegye

Somlójenő

1495

Veszprém vármegye

Somlószőlős

1496

Veszprém vármegye

Somlóvecse

1497

Veszprém vármegye

Szentbékkálla

1498

Veszprém vármegye

Szentimrefalva

1499

Veszprém vármegye

Szentjakabfa

1500

Veszprém vármegye

Szőc

1501

Veszprém vármegye

Tagyon

1502

Veszprém vármegye

Vanyola

1503

Veszprém vármegye

Várkesző

1504

Veszprém vármegye

Veszprémgalsa

1505

Veszprém vármegye

Vid

1506

Veszprém vármegye

Vigántpetend

1507

Veszprém vármegye

Zalaerdőd

1508

Veszprém vármegye

Zalameggyes

1509

Veszprém vármegye

Zalaszegvár

1510

Zala vármegye

Almásháza

1511

Zala vármegye

Baglad

1512

Zala vármegye

Baktüttös

1513

Zala vármegye

Bánokszentgyörgy

1514

Zala vármegye

Barlahida

1515

Zala vármegye

Belezna

1516

Zala vármegye

Bezeréd

1517

Zala vármegye

Bocska

1518

Zala vármegye

Bókaháza

1519

Zala vármegye

Bödeháza

1520

Zala vármegye

Börzönce

1521

Zala vármegye

Bucsuta

1522

Zala vármegye

Csapi

1523

Zala vármegye

Csertalakos

1524

Zala vármegye

Csörnyeföld

1525

Zala vármegye

Dióskál

1526

Zala vármegye

Dobri

1527

Zala vármegye

Döbröce

1528

Zala vármegye

Egeraracsa

1529

Zala vármegye

Esztergályhorváti

1530

Zala vármegye

Fűzvölgy

1531

Zala vármegye

Gáborjánháza

1532

Zala vármegye

Galambok

1533

Zala vármegye

Garabonc

1534

Zala vármegye

Gétye

1535

Zala vármegye

Gyűrűs

1536

Zala vármegye

Hahót

1537

Zala vármegye

Hernyék

1538

Zala vármegye

Homokkomárom

1539

Zala vármegye

Hosszúvölgy

1540

Zala vármegye

Iborfia

1541

Zala vármegye

Iklódbördőce

1542

Zala vármegye

Kallósd

1543

Zala vármegye

Kányavár

1544

Zala vármegye

Karmacs

1545

Zala vármegye

Keménfa

1546

Zala vármegye

Kerecseny

1547

Zala vármegye

Kerkabarabás

1548

Zala vármegye

Kerkakutas

1549

Zala vármegye

Kilimán

1550

Zala vármegye

Kiscsehi

1551

Zala vármegye

Kisgörbő

1552

Zala vármegye

Kiskutas

1553

Zala vármegye

Kisrécse

1554

Zala vármegye

Kistolmács

1555

Zala vármegye

Kisvásárhely

1556

Zala vármegye

Kissziget

1557

Zala vármegye

Kozmadombja

1558

Zala vármegye

Lasztonya

1559

Zala vármegye

Lendvadedes

1560

Zala vármegye

Lendvajakabfa

1561

Zala vármegye

Lispeszentadorján

1562

Zala vármegye

Liszó

1563

Zala vármegye

Magyarföld

1564

Zala vármegye

Maróc

1565

Zala vármegye

Miháld

1566

Zala vármegye

Mikekarácsonyfa

1567

Zala vármegye

Milejszeg

1568

Zala vármegye

Murarátka

1569

Zala vármegye

Muraszemenye

1570

Zala vármegye

Nagybakónak

1571

Zala vármegye

Nagygörbő

1572

Zala vármegye

Nagyrada

1573

Zala vármegye

Nemesapáti

1574

Zala vármegye

Nemeshetés

1575

Zala vármegye

Nemespátró

1576

Zala vármegye

Nemesrádó

1577

Zala vármegye

Nemesszentandrás

1578

Zala vármegye

Óhíd

1579

Zala vármegye

Oltárc

1580

Zala vármegye

Orbányosfa

1581

Zala vármegye

Ormándlak

1582

Zala vármegye

Orosztony

1583

Zala vármegye

Ortaháza

1584

Zala vármegye

Pacsa

1585

Zala vármegye

Padár

1586

Zala vármegye

Pálfiszeg

1587

Zala vármegye

Pat

1588

Zala vármegye

Pördefölde

1589

Zala vármegye

Pusztaapáti

1590

Zala vármegye

Pusztaederics

1591

Zala vármegye

Pusztamagyaród

1592

Zala vármegye

Ramocsa

1593

Zala vármegye

Resznek

1594

Zala vármegye

Rigyác

1595

Zala vármegye

Sénye

1596

Zala vármegye

Söjtör

1597

Zala vármegye

Szalapa

1598

Zala vármegye

Szentkozmadombja

1599

Zala vármegye

Szentliszló

1600

Zala vármegye

Szentmargitfalva

1601

Zala vármegye

Szentpéterfölde

1602

Zala vármegye

Szentpéterúr

1603

Zala vármegye

Szijártóháza

1604

Zala vármegye

Szilvágy

1605

Zala vármegye

Tekenye

1606

Zala vármegye

Tilaj

1607

Zala vármegye

Tormafölde

1608

Zala vármegye

Valkonya

1609

Zala vármegye

Várfölde

1610

Zala vármegye

Vaspör

1611

Zala vármegye

Vindornyalak

1612

Zala vármegye

Vindornyaszőlős

1613

Zala vármegye

Zajk

1614

Zala vármegye

Zalabaksa

1615

Zala vármegye

Zalaboldogfa

1616

Zala vármegye

Zalaigrice

1617

Zala vármegye

Zalakomár

1618

Zala vármegye

Zalaköveskút

1619

Zala vármegye

Zalaszabar

1620

Zala vármegye

Zalaszentbalázs

1621

Zala vármegye

Zalaszentjakab

1622

Zala vármegye

Zalaszentmárton

1623

Zala vármegye

Zalaújlak

1624

Zala vármegye

Zebecke

2. melléklet a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez11

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére