• Tartalom

441/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet

441/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet

a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról1

2023.09.30.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényt (a továbbiakban: Neta tv.) az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A Neta tv. 1. § 19. pontjában foglaltaktól eltérően élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző program az aktív Magyarországért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) munkaszervezete által, annak e célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatáról (a továbbiakban: előirányzat) támogatott, egészséges étkezésre, aktív életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére, a lelki egészség megőrzésére irányuló minden tevékenység, akció, szemléletformáló kampány vagy program, továbbá ezeket szolgáló beruházás.

(3) A Neta tv. 8. § (6) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: hatóság) a rendelkező nyilatkozatban megjelölt összeget a bevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül az előirányzat javára teljesíti.

(4) A Neta tv. 8. § (8) bekezdésétől eltérően a hatóság az előirányzat javára történő teljesítést követő hónap 15. napjáig elektronikus adatközlés útján tájékoztatja a minisztert.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. § (1) Az 1. §-t azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a hatóság a rendelkező nyilatkozatban megjelölt összeget e rendelet hatálybalépéséig még nem utalta át.

(2) A hatóság által az e rendelet hatálybalépéséig megjelölt kedvezményezett (a továbbiakban: kedvezményezett) részére átutalt, élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző programra fel nem használt felajánlások összegét a kedvezményezett 2023. október 31-ig az előirányzat javára átutalja.

(3) A (2) bekezdés szerint az előirányzat javára teljesített összeget az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rovaton kell nyilvántartásba venni és elszámolni.

1

A rendeletet a 2023. évi LXXXIII. törvény 193. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére