• Tartalom

605/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

605/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről

2023.12.24.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–11/F. §-ában foglaltak alapján a Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B; cégjegyzékszám: 01-09-394795; adószáma: 14972788-2-41; főtevékenysége: egyéb humán-egészségügyi ellátás), (a továbbiakban: gazdasági társaság) által ellátott feladatokat az Országos Kórházi Főigazgatóság (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.) részére kell átadni. Az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt személy felelős.

(2) Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) képviseli.

(3) A gazdasági társaság feladatait 2023. december 31-ével adja át, amellyel egyidejűleg a gazdasági társaság megszűnik.

2. § (1) A feladat átvételének időpontjától a gazdasági társaság Áht. 41. § (1) bekezdése szerinti tagsági, részesedési jogviszonyaiból, valamint az adósságot keletkeztető egyéb ügyleteiből származó valamennyi joga és kötelezettsége tekintetében az államot az OKFŐ képviseli.

(2) Az átadás-átvétellel összefüggő feladatok tekintetében átvételi felelősként az OKFŐ jár el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §1

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére