• Tartalom

2023. évi LXI. törvény

2023. évi LXI. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról1

2023.11.02.

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1. §2

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

2. §3

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

4. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

6. §7

5. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

6. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

7. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

14. §15

8. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

15. §16

9. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

16. §17

17. §18

10. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

11. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

12. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény módosítása

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

13. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény módosítása

40. §41

41. §42

14. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény módosítása

42. §43

15. Az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvény módosítása

43. §44

44. §45

16. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény módosítása

45. §46

17. A területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvény módosítása

46. §47

47. §48

18. A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény módosítása

48. §49

19.50

49. §

20. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény módosítása

50. §51

21. A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvény módosítása

51. §52

52. §53

22. Az egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló 2023. évi XLIV. törvény módosítása

53. §54

23. Záró rendelkezések

54. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím 2023. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 19. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 7. § és a 9. § 2024. március 25-én lép hatályba.

(5) A 16. §, a 23–32. §, a 34–36. §, a 38. és a 39. §, a 41. §, a 43. §, a 47. § és az 51. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. szeptember 27.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § az 54. § (4) bekezdés alapján 2024. március 25-én lép hatályba.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § az 54. § (4) bekezdés alapján 2024. március 25-én lép hatályba.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

25

A 24. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

26

A 25. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

27

A 26. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

28

A 27. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

29

A 28. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

30

A 29. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

31

A 30. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

32

A 31. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

33

A 32. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

34

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

36

A 35. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

37

A 36. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

38

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

40

A 39. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

41

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

43

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

45

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

49

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 19. alcím az 54. § (3) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

51

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § az 54. § (5) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

53

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére