• Tartalom

610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

a nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj létrehozásáról és a felsőoktatást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

2024.01.02.

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 10. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 11–16. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 17–19. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6., 8. és 23. pontjában,

a 20. § és a 21. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 22. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében,

a 23–47. § és az 1–3. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3., 4., 10. és 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj

1. § A nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) keretében adományozott nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított olyan ösztöndíj, amelynek célja a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók képzésének támogatása élvonalbeli külföldi oktatóknak és kutatóknak a hazai képzésbe történő bevonásával.

2. § (1) Az ösztöndíjprogram koordinálásáért és ellenőrzéséért a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2) Az ösztöndíjat adományozó felsőoktatási intézmény tárgyév augusztus 31-ig beszámolót készít a miniszter részére a megelőző tanévben kiírt pályázatokról és az ösztöndíjasok tevékenységéről.

3. § (1) Az ösztöndíjprogram további feltételeit, az ösztöndíj folyósításának 4. §-ra tekintettel megállapított időtartamát és szabályait, valamint az ösztöndíj mértékét a pályázatot kiíró hazai felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény) határozza meg és teszi közzé.

(2) Az ösztöndíjban részesülő a felsőoktatási intézménnyel lép jogviszonyba, az ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény folyósítja.

4. § Az ösztöndíj folyósításának időtartama legfeljebb 12 hónap, amely egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.

5. § Az ösztöndíjat az nyerheti el, aki

a) a pályázata benyújtásának időpontjában külföldi felsőoktatási intézménnyel oktatói vagy kutatói tevékenység végzése céljából munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) magyar állampolgársággal nem rendelkezik,

c) a hazai felsőoktatási képzésbe idegen nyelven kapcsolódik be, és

d) a határon túli magyarok részére felajánlott képzési és kutatási lehetőségek keretében ösztöndíjra nem jogosult.

2. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

7. §1

8. §2

9. §3

10. §4

11. §5

12. §6

13. §7

14. §8

15. §9

16. §10

17. §11

18. §12

19. §13

20. §14

21. §15

22. §16

23. §17

24. §18

25. §19

26. §20

27. §21

28. §22

29. §23

30. §24

31. §25

32. §26

33. §27

34. §28

35. §29

36. §30

37. §31

38. §32

39. §33

40. §34

41. §35

42. §36

43. §37

44. §38

45. §39

46. §40

47. §41

1. melléklet a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez42

2. melléklet a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez43

3. melléklet a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez44

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére