• Tartalom

620/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

620/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2024.01.03.

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4e) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. január 2-án lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2025. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 620/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 3. § (2) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

3

Az 1. melléklet a 3. § (2) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére