• Tartalom

71/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

71/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

az oltottságot igazoló hatósági igazolvány kiállításának megszüntetésével összefüggésben egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

2023.03.26.

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1c) bekezdésében, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról szóló 188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, az oltottságot igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) kiállítása, pótlása vagy cseréje ügyben az eljárást az eljáró hatóság – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – megszünteti.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott esetben a védettségi igazolvány fizikai előállítása már megtörtént, az ügyfélnek az elkészült okmány kézbesíthető.

(3) A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet vagy a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról szóló 188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet alapján kiadott hatósági igazolvány – e rendelet hatálybalépését követően, ha jogszabály egyéb feltételt nem állapít meg – a hatósági igazolványban fizikailag megjelenített adatok igazolására, valamint az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID–19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt módon, az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti oltási igazolvány bemutatására felhasználható.

(4) A (3) bekezdés szerinti hatósági igazolvány az azon megjelenített okmányazonosítótól függetlenül bármely személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolvány felmutatásával együtt használható fel.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére