• Tartalom

2023. évi LXXV. törvény

2023. évi LXXV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2024. évi egységes költségvetéséről1

2024.01.01.

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2024. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 57 750,0 millió Ft-ban, azaz ötvenhétmilliárd-hétszázötvenmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 57 750,0 millió Ft-ban, azaz ötvenhétmilliárd-hétszázötvenmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2024. évi működési költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2024. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 554,0 millió Ft-ban, azaz ötszázötvennégymillió forintban,

b) bevételi főösszegét 554,0 millió Ft-ban, azaz ötszázötvennégymillió forintban

hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2024. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 820,0 millió Ft-ban, azaz nyolcszázhúszmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 820,0 millió Ft-ban, azaz nyolcszázhúszmillió forintban

hagyja jóvá.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2024. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 142 058,5 millió Ft-ban, azaz egyszáznegyvenkettőmilliárd-ötvennyolcmillió-ötszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 142 058,5 millió Ft-ban, azaz egyszáznegyvenkettőmilliárd-ötvennyolcmillió-ötszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2024. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdése alapján a 2024. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2024. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2023. évi LXXV. törvényhez

1. A Hatóság 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Személyi juttatások

14 420,0

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 120,0

4

3.

Dologi kiadások

29 130,0

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

9 000,0

6

5.

Beruházások

3 060,0

7

6.

Felújítások

20,0

8

Költségvetési kiadások összesen

57 750,0

2. A Hatóság 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 910,0

3

2.

Közhatalmi bevételek

35 100,0

4

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

180,0

5

2.2.

Frekvenciadíjak

29 260,0

6

2.3.

Azonosítók díja

2 600,0

7

2.4.

Felügyeleti díj

2 770,0

8

2.5.

Üzemeltetési díjak

8,0

9

2.6.

Egyéb bírság bevételei

280,0

10

2.7.

Késedelmi pótlék

2,0

11

3.

Működési bevételek

8 734,0

12

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6,0

13

Költségvetési bevételek összesen

57 750,0

2. melléklet a 2023. évi LXXV. törvényhez

1. A Médiatanács 2024. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Személyi juttatások

180,0

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23,0

4

3.

Dologi kiadások

298,0

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

35,0

6

5.

Beruházások

18,0

7

Költségvetési kiadások összesen

554,0

2. A Médiatanács 2024. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

338,5

3

2.

Működési bevételek

215,5

4

Költségvetési bevételek összesen

554,0

3. melléklet a 2023. évi LXXV. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2024. évi kiadási előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

793,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Kötbér és bírság

17,0

5

4.

Óvadék

5,0

6

Kiadások összesen

820,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2024. évi bevételi előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

793,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Kötbér és bírság

17,0

5

4.

Óvadék

5,0

6

Bevételek összesen

820,0

4. melléklet a 2023. évi LXXV. törvényhez

1. Az Alap 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

4 539,4

3

1.1.

Médiatanács

338,5

4

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

3 908,5

5

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

292,4

6

2.

Médiatanács Támogatási Program

1 440,0

7

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

2 350,0

8

4.

Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

123 263,1

9

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

28 402,7

10

4.2.

Dologi kiadások

82 860,4

11

4.3.

Beruházások, felújítások

12 000,0

12

5.

Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása

1 268,6

13

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

465,0

14

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

215,3

15

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

5,0

16

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

17

10.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

8 000,0

18

11.

Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

246,0

19

Költségvetési kiadások összesen

142 058,5

20

Kiadások összesen

142 058,5

2. Az Alap 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Közszolgálati hozzájárulás

126 210,8

3

2.

Médiaszolgáltatási díj

793,0

4

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

21,5

5

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék

22,0

6

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

8 000,0

7

Költségvetési bevételek összesen

135 047,3

8

6.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

7 011,2

9

Bevételek összesen

142 058,5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. november 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. november 27.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére