• Tartalom

2023. évi XCIII. törvény

2023. évi XCIII. törvény

egyes agrártárgyú törvények deregulációs szempontú módosításáról1

2024.01.02.

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

1. §2

2. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

4. §5

4. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

5. §6

6. §7

5. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

7. §8

6. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

8. §9

7. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

8. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

12. § (1)13

(2)14

(3)15

9. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

13. §16

14. §17

10. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

15. §18

11. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

16. §19

17. §20

18. §21

12. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

19. §22

13. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

20. §23

14. Az egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXI. törvény módosítása

21. § Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXI. törvény

a)24

b)25

15. Egyes törvények hatályon kívül helyezése

22. §26

16. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2024. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 12. § (2) bekezdése és a 21. § a) pontja 2024. június 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § (3) bekezdése és a 21. § b) pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.

24. § E törvény

b) 18. § d) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. december 21.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (2) bekezdése a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. június 1-jén lép hatályba.

15

A 12. § (3) bekezdése a 23. § (3) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

16

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a) pontja a 23. § (2) bekezdés alapján 2024. június 1-jén lép hatályba.

25

A 21. § b) pontja a 23. § (3) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

26

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére