• Tartalom

2024. évi XIII. törvény

2024. évi XIII. törvény

oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról1

2024.05.25.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2.3

2. §

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

4. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

7. §8

8. §9

5. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. § A Kult. tv.

a)17

b)18

c)19

d)20

e)21

f)22

17. §23

6. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

18. §24

7. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

19. §25

20. §26

21. §27

22. §28

23. §29

8.30

24. §

9. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

25. §31

26. §32

27. §33

28. §34

29. §35

30. §36

31. §37

32. §38

33. §39

34. §40

35. §41

36. §42

37. §43

38. §44

39. §45

40. §46

41. §47

42. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

1.48

2.49

3.50

4.51

5.52

6.53

7.54

8.55

9.56

10.57

11.58

12.59

13.60

14.61

15.62

16.63

17.64

18.65

19.66

20.67

lép.

43. §68

10.69

44. §

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

45. §70

46. §71

47. §72

48. §73

49. §74

50. §75

51. §76

52. §77

53. §78

54. §79

55. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

a)80

b)81

c)82

d)83

e)84

f)85

g)86

h)87

i)88

j)89

k)90

l)91

lép.

12. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

56. §92

57. §93

58. §94

59. §95

13.96

60. §

61. §

62. §

14. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

63. §97

15.98

64. §

65. §

16. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

66. §99

67. §100

68. § (1)101

(2)102

(3)103

69. §104

70. §105

71. §106

72. §107

73. §108

74. §109

75. § A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

1.110

2.111

3.112

4.113

5.114

6.115

7.116

8.117

9.118

10.119

11.120

12.121

13.122

14.123

15.124

16.125

17.126

18.127

19.128

20.129

21.130

17. A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosítása

76. § A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény

a)131

b)132

lép.

77. §133

18. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény módosítása

78. §134

19. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása

79. §135

80. §136

81. §137

82. §138

20. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

83. §139

21.140

84. §

22. A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 2023. év XLIX. törvény módosítása

85. §141

23. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény módosítása

86. §142

24. Záró rendelkezések

87. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. alcím, a 10. §, a 6. alcím, a 20. §, a 23. §, a 76. § b) pontja, a 18. alcím, a 20. alcím és a 22. alcím az e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A 3. alcím az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(4) A 37. § az e törvény kihirdetését követő 61. napon lép hatályba.

(5) A 19. §, a 21. § és a 22. § az e törvény kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(6) A 2. alcím, a 11. §, a 16. § b)–f) pontja, a 17. §, a 8. alcím, a 10. alcím, a 13. alcím, a 15. alcím, a 66. §, a 68. § (1) és (3) bekezdése, a 70. §, a 71. §, a 73. §, a 74. §, a 75. § 1–7. és 9–21. pontja, a 76. § a) pontja, a 77. § és a 21. alcím 2024. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 26. §, a 42. § 11. és 12. pontja és az 55. § h) pontja 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

(8) A 9. §, a 12–15. § és a 16. § a) pontja 2024. október 1-jén lép hatályba.

(9) A 69. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

88. § (1) A 26. § az Alaptörvény VII. cikk (5) bekezdése és 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 79. § és a 81. § az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

89. § E törvény

a) 9. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 19. §-a, 21. §-a és 22. §-a a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) 22. §-a a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikk a) pontjának,

d) 8–16. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 16. cikkének

való megfelelést szolgálja.

90. § (1) A 9. § és a 8–16. alcím tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(2) A 9. § tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2024. évi XIII. törvényhez143

2. melléklet a 2024. évi XIII. törvényhez144

1

A törvényt az Országgyűlés a 2024. április 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2024. május 9.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. alcím a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 87. § (8) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

13

A 12. § a 87. § (8) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

14

A 13. § a 87. § (8) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

15

A 14. § a 87. § (8) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

16

A 15. § a 87. § (8) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

17

A 16. § a) pontja a 87. § (8) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

18

A 16. § b) pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

19

A 16. § c) pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

20

A 16. § d) pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

21

A 16. § e) pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

22

A 16. § f) pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

23

A 17. § a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

24

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § a 87. § (5) bekezdése alapján 2024. augusztus 7-én lép hatályba.

26

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § a 87. § (5) bekezdése alapján 2024. augusztus 7-én lép hatályba.

28

A 22. § a 87. § (5) bekezdése alapján 2024. augusztus 7-én lép hatályba.

29

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 8. alcím a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

31

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 26. § a 87. § (7) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

33

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 37. § a 87. § (4) bekezdése alapján 2024. július 9-én lép hatályba.

44

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 42. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 42. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 42. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 42. § 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 42. § 5. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 42. § 6. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 42. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 42. § 8. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 42. § 9. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 42. § 10. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 42. § 11. pontja a 87. § (7) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

59

A 42. § 12. pontja a 87. § (7) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

60

A 42. § 13. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 42. § 14. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 42. § 15. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 42. § 16. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 42. § 17. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 42. § 18. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 42. § 19. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 42. § 20. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 10. alcím a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

70

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 55. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 55. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 55. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 55. § d) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 55. § e) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 55. § f) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 55. § g) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 55. § h) pontja a 87. § (7) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

88

Az 55. § i) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 55. § j) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 55. § k) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 55. § l) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 13. alcím a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

97

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 15. alcím a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

99

A 66. § a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

100

A 67. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 68. § (1) bekezdése a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

102

A 68. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 68. § (3) bekezdése a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

104

A 69. § a 87. § (9) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

105

A 70. § a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

106

A 71. § a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

107

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 73. § a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

109

A 74. § a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

110

A 75. § 1. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

111

A 75. § 2. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

112

A 75. § 3. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

113

A 75. § 4. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

114

A 75. § 5. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

115

A 75. § 6. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

116

A 75. § 7. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

117

A 75. § 8. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 75. § 9. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

119

A 75. § 10. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

120

A 75. § 11. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

121

A 75. § 12. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

122

A 75. § 13. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

123

A 75. § 14. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

124

A 75. § 15. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

125

A 75. § 16. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

126

A 75. § 17. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

127

A 75. § 18. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

128

A 75. § 19. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

129

A 75. § 20. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

130

A 75. § 21. pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

131

A 76. § a) pontja a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

132

A 76. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 77. § a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

134

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 80. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 21. alcím a 87. § (6) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

141

A 85. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére