• Tartalom

2024. évi XIX. törvény

2024. évi XIX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról1

2024.05.18.

1.2

1. §

2. §

3. §

4. §

2.3

5. §

3. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

6. §4

7. §5

8. §6

9. §7

10. §8

11. §9

12. §10

13. §11

14. §12

15. §13

16. §14

17. §15

18. §16

19. §17

20. §18

21. §19

22. §20

23. § (1)21

(2)22

24. §23

25. §24

26. § (1)25

(2)26

(3)27

(4)28

(5)29

(6)30

27. §31

28. §32

29. §33

30. §34

31. §35

4. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

32. §36

33. §37

34. §38

35. §39

36. §40

5. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

37. §41

6. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

38. §42

39. §43

40. §44

41. §45

42. §46

43. §47

44. §48

45. § (1)49

(2)50

46. §51

47. §52

7. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

48. §53

49. §54

50. §55

8. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

51. §56

9. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

52. §57

10. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

53. §58

11. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

54. §59

55. §60

56. § A NAK tv.

a)61

b)62

c)63

57. §64

12. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

58. §65

59. §66

60. §67

61. §68

62. §69

63. §70

64. §71

65. §72

66. §73

67. §74

68. §75

69. §76

70. § A Földforgalmi tv.

a)77

b)78

c)79

d)80

e)81

f)82

g)83

h)84

i)85

j)86

13. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

71. §87

72. §88

73. §89

74. §90

75. §91

76. §92

77. §93

78. §94

14. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

79. §95

80. §96

81. §97

82. §98

83. §99

84. §100

85. § (1)101

(2)102

86. § A Termékpiaci tv.

a)103

b)104

c)105

15. Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény módosítása

87. §106

16. Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény módosítása

88. §107

89. §108

90. §109

91. §110

17. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

92. §111

93. §112

94. §113

95. §114

96. §115

97. §116

98. §117

99. §118

100. §119

101. §120

102. §121

18. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény módosítása

103. §122

104. §123

19.124

105. §

106. §

107. §

108. §

109. §

110. §

111. §

112. §

113. §125

114. §126

115. §127

20.128

116. §

21. A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény módosítása

117. §129

118. §130

119. §131

120. §132

22. Az agrártermékek eredetvédelméről szóló 2022. évi LXVI. törvény módosítása

121. §133

23. Záró rendelkezések

122. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 38–42. §, a 44. §, a 45. § (2) bekezdése, a 46. §, a 47. §, az 58–64. §, a 66–69. §, a 70. § a), c), d) és f)–j) pontja, a 71. §, a 74–77. §, a 80. §, a 83. §, a 85. § (1) bekezdése, a 86. § b) és c) pontja, a 19. alcím és a 2. melléklet 2024. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 65. §, a 72. §, a 73. § és a 95. § a kihirdetést követő 61. napon lép hatályba.

(4) Az 56. § a) és c) pontja 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 70. § b) és e) pontja, a 78. § és a 20. alcím 2024. október 1-jén lép hatályba.

(6) A 2. alcím, a 18. §, a 23. § (1) bekezdése, a 25. §, a 26. § (3) és (6) bekezdése, a 27. §, a 29. §, a 43. §, a 45. § (1) bekezdése, a 79. §, a 81. §, a 82. §, a 84. §, a 85. § (2) bekezdése, a 86. § a) pontja és az 1. melléklet 2025. január 1-jén lép hatályba.

123. § A 12. alcím, a 77. §, a 101. §, a 105. §, a 112. §, a 113. § és a 115. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2024. évi XIX. törvényhez134

2. melléklet a 2024. évi XIX. törvényhez135

1

A törvényt az Országgyűlés a 2024. április 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2024. május 9.

2

Az 1. alcím a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

3

A 2. alcím a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

4

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

17

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 23. § (1) bekezdése a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

22

A 23. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 25. § a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

25

A 26. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § (3) bekezdése a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

28

A 26. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § (6) bekezdése a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

31

A 27. § a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

32

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 29. § a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

34

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 38. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

43

A 39. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

44

A 40. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

45

A 41. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

46

A 42. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

47

A 43. § a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

48

A 44. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

49

A 45. § (1) bekezdése a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

50

A 45. § (2) bekezdése a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

51

A 46. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

52

A 47. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

53

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 56. § a) pontja a 122. § (4) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

62

Az 56. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 56. § c) pontja a 122. § (4) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

64

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

66

Az 59. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

67

A 60. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

68

A 61. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

69

A 62. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

70

A 63. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

71

A 64. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

72

A 65. § a 122. § (3) bekezdése alapján 2024. július 9-én lép hatályba.

73

A 66. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

74

A 67. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

75

A 68. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

76

A 69. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

77

A 70. § a) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

78

A 70. § b) pontja a 122. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

79

A 70. § c) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

80

A 70. § d) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

81

A 70. § e) pontja a 122. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

82

A 70. § f) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

83

A 70. § g) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

84

A 70. § h) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

85

A 70. § i) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

86

A 70. § j) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

87

A 71. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

88

A 72. § a 122. § (3) bekezdése alapján 2024. július 9-én lép hatályba.

89

A 73. § a 122. § (3) bekezdése alapján 2024. július 9-én lép hatályba.

90

A 74. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

91

A 75. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

92

A 76. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

93

A 77. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

94

A 78. § a 122. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

95

A 79. § a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

96

A 80. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

97

A 81. § a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

98

A 82. § a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

99

A 83. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

100

A 84. § a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

101

A 85. § (1) bekezdése a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

102

A 85. § (2) bekezdése a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

103

A 86. § a) pontja a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

104

A 86. § b) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

105

A 86. § c) pontja a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

106

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 89. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 90. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 95. § a 122. § (3) bekezdése alapján 2024. július 9-én lép hatályba.

115

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 98. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 99. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 100. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 101. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 102. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 103. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 104. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 19. alcím a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

125

A 113. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

126

A 114. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

127

A 115. § a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

128

A 20. alcím a 122. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

129

A 117. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 118. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 119. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 120. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 121. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

Az 1. melléklet a 122. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

135

A 2. melléklet a 122. § (2) bekezdése alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére