• Tartalom

7/2024. (II. 22.) NGM rendelet

7/2024. (II. 22.) NGM rendelet

az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet végrehajtásáról

2024.02.23.

Az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti kereskedő (a továbbiakban: kereskedő) a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatása során e rendelet szerint köteles eljárni.

(2) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti

a) hipermarket, nagyméretű szupermarket, szupermarket, diszkont és a diszkont területi minimumánál kisebb, de bruttó 200 m2-nél nagyobb alapterületű üzletet üzemeltető kereskedő vagy

b) a bruttó 200 m2-t nem meghaladó alapterületű üzletet üzemeltető kereskedő

az 1. melléklet szerinti formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó tájékoztatót és a 2. melléklet szerinti formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó jelzést használja a vásárlók tájékoztatása érdekében.

(3) Az 1. melléklet szerinti tájékoztatót

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható összes bejáratánál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 297×420 milliméter nagyságú (A3 méret) méretben, jól látható információs táblán,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható bejáratánál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 210×297 milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán

köteles kihelyezni abban az esetben, ha a kötelezett forgalmaz olyan terméket, amely kapcsán a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség áll fenn.

(4) Az 2. melléklet szerinti jelzést a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kötelezett közvetlenül a termék mellett – egyedi árkiírás alkalmazása esetén az egyedi árkiírás mellett –, jól látható helyen köteles kihelyezni, legalább 80×50 milliméter nagyságú méretben.

2. § A kereskedelemért felelős miniszter az 1. és a 2. melléklet szerinti tájékoztató e rendeletben foglaltak szerinti pontos műszaki-szakmai leírását a Kormány honlapján is közzéteszi.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (II. 22.) NGM rendelethez

2. melléklet a 7/2024. (II. 22.) NGM rendelethez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére