nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 14/2017 (VIII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-18 -tól
Domaszék község képviselő testületének 14/2017 (VIII.17.) önkormányzati rendelete
Az útépítési együttműködésről szóló 5/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva az útépítési együttműködésről szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:1. §


A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. § (1) Az útépítési együttműködés akkor jön létre, ha a rendelet 2. §-a szerinti célra a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek az e rendelet melléklete szerinti „Útépítési együttműködési megállapodást” megkötik, és az aláírástól számított 30 napon belül az útépítési érdekeltségi hozzájárulást befizetik. A megállapodásban minden érdekelt szerződő félként vesz részt."


2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Domaszék, 2017. augusztus 17.


                        Kispéter Géza sk.                                                      dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!