nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-10 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Marcaltő község 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1 §.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének 3 § (6)bekezdésben hivatkozott, a közös  hivatal  éves (engedélyezett) létszám előirányzatát tartalmazó  8.2. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz melléklete lép.


2 §.


E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                                               Hegyiné Böröcz Adél                                 Sandl Zoltán      

                                                            jegyző                                            polgármester                         A rendelet kihirdetve:

Marcaltő, 2019. július 10.                                                                                  Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                              jegyző                 Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz melléklet
28.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!