nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.813.139 e Ft

Költségvetési bevétellel1.930.917e Ft

Költségvetési kiadással


-117.778 e Ft

Költségvetési maradvánnyal

a mellékelt táblázatok, mellékletek és a vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Az Önkormányzat 2014. évi mérlegét az 1.2. sz. melléklet, eredménykimutatását 1.3. sz. melléklet alapján fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3.1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

-3. 2. sz. melléklet Jászapáti Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 2014. év

- 3.3. sz. melléklet Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény összes bevétele és kiadása 2014. év

- 3.4. sz. melléklet Városi Könyvtár és Művelődési Központ összes bevétele és kiadása 2014. év

- 3.5. sz. melléklet Önálló Óvodai Intézmény Összes bevétele és kiadása 2014. év


(2.) Jászapáti Városi Önkormányzat pénzmaradvány levezetését a 4. sz. melléklet alapján fogadja el.


(3) Az önkormányzaton belüli kiadások részletezését 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá:

- 5. 1. sz. melléklet Jászapáti Városi Önkormányzat dologi kiadások és egyéb tájékoztató táblák

- 5.2. sz. melléklet Jászapáti Városi Önkormányzat városgazdálkodási feladatai

- 5.3 sz. melléklet Jászapáti Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai

- 5. 4. sz. melléklet Jászapáti Városi Önkormányzat Múzeumi feladatainak bevételei és kiadásai


(4) Jászapáti Városi Önkormányzat által működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Jászapáti Városi Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli kiadásait, valamint szociálpolitikai kiadásait a 7. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.


(6) Az EU-s és egyéb támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását 8.1. , 8.2.,8.3,8.4,.8.5.,.8.6.,.8.7., sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.(7) A pénzeszközök állományának 2014. évi változását a 9. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.


(8) Jászapáti Városi Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat-, eszközök-, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. sz. melléklet mutatja be.


(9) Jászapáti Városi Önkormányzat, valamint intézményei tekintetében a létszám alakulását a 11. sz. táblázat mutatja be.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


Ez a rendelet 2015. május 30-án lép hatályba.


6.§


Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászapáti Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2014. (II. 21) sz. önkormányzati rendelet. Kelt: Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján megtartott ülésén.Csatolmányok

Megnevezés méret
Címrend
359.34 KB
1. sz. melléklet
569.38 KB
1.2. sz. melléklet
2.22 MB
1.3. sz. melléklet
581.43 KB
2.1. sz. melléklet
342.35 KB
2.2. sz. melléklet
317.2 KB
3.1. sz. melléklet
1.6 MB
3.2. sz. melléklet
658.09 KB
3.3. sz. melléklet
738.58 KB
3.4. sz. melléklet
787.31 KB
3.5. sz. melléklet
772.95 KB
4. sz. melléklet
208.94 KB
5.1. sz. melléklet
294.32 KB
5.1. sz. melléklet 2. sz. táblázat
290.58 KB
5.2. sz. melléklet
300.12 KB
5.3. sz. melléklet
264.24 KB
5.4. sz. melléklet
179.51 KB
6. sz. melléklet
193.5 KB
7. sz. melléklet
321.58 KB
8.1. sz. melléklet
288.43 KB
8.2. sz. melléklet
342.98 KB
8.3. sz. melléklet
276.84 KB
8.4. sz. melléklet
290.69 KB
8.5. sz. melléklet
265.23 KB
8.6. sz. melléklet
283.02 KB
8.7. sz. melléklet
275.21 KB
9. sz. melléklet
135.63 KB
10. sz. melléklet
253.49 KB
11. sz. melléklet
220.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!