nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-21 - 2017-02-15
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

16/2014. (X.21.)  önkormányzati rendelete 


az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva, az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:

1.§  (1)        A képviselő havi tiszteletdíja a (6) bekezdés szerinti eltéréssel az alapdíj és az általa betöltött

                   bizottsági tagság és bizottsági elnöki tisztség utáni tiszteletdíj összegéből áll.

     

  1. A képviselő havi alapdíja 25. 000,- Ft.  1. A bizottsági tag képviselőt az alapdíjon felül havonta  10.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.  1. A bizottság elnökét az alapdíjon felül, havonta 12.500,- Ft mértékű tiszteletdíj illeti meg.  1. A bizottság nem képviselő tagját havonta 10.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.  1. A (3) és (4) bekezdésbe meghatározott tiszteletdíj csak egy bizottsági tagság és egy bizottsági elnöki tisztség után illeti  meg a képviselőt.

    


2.§  (1) Ez a rendelet 2014. október 21. napján lép hatályba,

             

       (2) Hatályát veszti az  önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 

            tiszteletdíjáról  szóló 1/2011. (II.16.)  önkormányzati rendelet.


                                   Polyák István Vilmos                                   Némethné Jenei Éva

                                        polgármester                                                 jegyző


 Záradék:

A rendeletet Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2014.  október 21. napján  9 órakor kifüggesztéssel kihirdettem.
Némethné Jenei Éva

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!