nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagydobos Község Képviselő Testületének 4/2019 (II.7.) önkorményzati rendelete
Hatályos:2019-07-01 -tól
Nagydobos Község Képviselő Testületének 4/2019 (II.7.) önkorményzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (13.07.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában és a 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXEX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő élelmezést nyújtóintézményekben a nyersanyagnormát és a fizetendő térítési díjat a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

2.§

E rendeletben megállapított normatív kedvezményen túl biztosított térítési díjakfedezetét a szociális feladatok terhére biztosítja.

3. §

(1) Ez a rendelet 2019. július 01. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet.


2019. évre megállapított nyersanyagnorma, és étkezési térítési díj mértéke
2019.07.01. napjától    Nyersanyagnorma    Térítési díj
Óvoda    304    386 Ft/nap
Napközi    362    460 Ft/nap
Vendég    293    595 Ft/napCsatolmányok

Megnevezés méret
térítési díj
228.34 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!