nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-01 - 2016-03-04
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (II. 16. ) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.5.) önkormányzati rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt  eredeti jogalkotói hatáskörében,    az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.5.) önkormányzati rendelet  85. § (1) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 85. § (1) A polgármesteri, képviselői, nem képviselő bizottsági tagi, valamint az alpolgármesterek vagyonnyilatkozataiban történő betekintést az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-tételi és Méltatlansági Bizottság elnöke biztosítja.”


2.§ Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba,  a hatálybalépést követő 3. napon hatályát veszti.


Polyák István Vilmos                                                  Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                                      jegyzőZáradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016.február 16. napján kifüggesztéssel kihirdettem.Szabadbattyán, 2016.február 16.


Némethné dr. Jenei Éva – jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
4/2016.(II.16.)
49.16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!