nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-25 - 2014-04-26
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (2013. II. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:1. §A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,2.§ (1) Költségvetési szervek:

  1. Önkormányzat
  2. Polgármesteri Hivatal
  3. Domaszék-Röszke ÁMK
  4. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (KIT)
  5. Domaszéki Kincskereső ÓvodaA rendelet 3 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Domaszék-Röszke ÁMK, Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, Domaszéki Kincskereső Óvoda 2013. évi költségvetésének

  1. kiadási főösszegét                       898.094 ezer forintban,
  2. bevételi főösszegét                       898.094 ezer forintban  állapítja meg.


2. §


(1) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Működési kiadások előirányzata összesen:                  868.125 e Ft

Ebből:

         - személyi jellegű kiadások:                       196.376 e Ft

         - munkaadókat terhelő járulékok:                  51.384 e Ft

         - dologi jellegű kiadások:                            250.200 e Ft

         -pénzeszköz átadások:                              370.165 e Ft


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:

-Bursa Hungarica támogatás:                             130 e Ft

-Rendőrség támogatása:                                    375 e Ft

-Terméktér kialakítás (sátor):                            1.166 e Ft

-Önkormányzati feladatokra KFT-nek:                  200 e Ft

-Önkormányzati pályázat (LEADER):                5.000 e Ft

-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra:      6.065 e Ft

-KFT működési pénzeszköz átadás:                47.928 e Ft

-Civil szervezeteknek átadás                                870 e Ft

…………………………………………………………………………..

Összesen:                                                     61.374 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás: 20.405 e Ft (2) A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 29.969 e Ft

                                     

                                                                               3. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.            Kispéter Géza                                  dr. Csányi Imre

         polgármester                                           jegyző                               

                                                            


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2014. április 24.


dr. Csányi Imre

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
37.5 KB
5/a. számú melléklet
32.5 KB
6/a. számú melléklet
29 KB
7. számú melléklet
26 KB
15. számú melléklet
18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!