nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-18 - 2016-12-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adórólSzabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

17/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete


A helyi iparűzési adóról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, az 5.§ b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az illetékességi területén – határozatlan időre – megállapítja  a helyi iparűzési adót.  


2.§    (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi 

             mértéke az adóalap 1,6 %-a.

        (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó

              mértéke naptári naponként 1.000,- Ft.


3.§    (1) Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

         (2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 12/2013. (V.30.)    

            önkormányzati rendelet.


Mátrai Csaba                                                            Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                    jegyző


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre 2013. augusztus 27. napjától  2013. szeptember 16.  napjáig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.

Ellene bejelentés, észrevétel nem érkezett.

A rendeletet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a mai napon kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2013. szeptember 17.   Némethné Jenei Éva – jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!