nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-12-28
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2016. ( XI. 30.)  önkormányzati rendelete

a helyi adókrólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében,  a 39/C § (4) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével  – a következőket rendeli el:


1.§ Az Önkormányzat  határozatlan időre

(1) vagyoni típusú adók közül  

     a) az építményadót,

(2) kommunális jellegű adók közül

     a) a magánszemély kommunális adóját

(3)  a helyi iparűzési adót

vezeti be.  


2.§  (1) Az építményadó esetében az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos   alapterület.


  1.  Az adó évi mértéke 300 Ft/m2


  1.  Mentes az adó alól a magánszemély adózó tulajdonában a  belterületen  lévő építmény.


  1. A mentesség nem adható a vállalkozó  üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadóra.3.§ (1) Magánszemély kommunális adója esetében az adó évi mértéke adótárgyanként,

            lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.

      (2)  Mentes az adó megfizetése alól a külterületen lévő építménnyel, továbbá külterületen lakásbérleti joggal rendelkező magánszemély.

(3)   Az adó alanya mentes a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól, ha a 70. életévét betöltötte és  házastársán kívül további személy  sem állandó, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik az adó tárgyában, illetőleg a  lakásbérleti jogviszonyban. 


4.§ (1)  Iparűzési adó esetében az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó  

               évi    mértéke az adóalap 1,6 %-a.

         (2)  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3.000 Ft.

    (3) Mentességben részesül  a háziorvos vállalkozó, a védőnői vállalkozó,  feltéve, ha annak

         vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


5.§ (1)  Ez a rendelet 2017. január 1. napján  lép hatályba.

      (2)  Hatályát veszti a helyi adókról szóló 29/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet.


Polyák István Vilmos                                                Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2016.november 30. napján kihirdettem.Szabadbattyán, 2016.november 30.  Némethné dr. Jenei Éva – jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
14/2016.(XI.30.) önk.rend.
78.41 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!