nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 16/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 16/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva a település tisztaságával, valamint élet- és vagyonbiztonságával összefüggően megvalósuló közfeladatai ellátására, illetve annak elősegítése érdekében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 12/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:1. §


A Rendelet mellékletének IV. és V. pontja helyébe e rendelet melléklete lép.


2. §


E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.                                   Kispéter Géza sk.                                          dr. Csányi Imre sk.

                                   polgármester                                                  jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2014. november 27. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre sk.

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
182 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!