nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 -tól
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról

Úrhida Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete


az ebrendészeti hozzájárulásrólÚrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével -  az ebrendészeti hozzájárulásról a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület Úrhida község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira vonatkozóan az ebrendészeti hozzájárulást 0,- Ft-ban állapítja meg.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bognár József                                                                   dr. Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!