nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 4/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 4/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
A köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályozásáról szóló 22/2000.(X.1.) Kt. rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályozásáról szóló 22/2000. (X. 1.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:


1. §


A Rendelet az alábbi 10/A. §-szal egészül ki:


10/A. §

(1) A sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy a sírhelyen – a takarítás, növénygondozás kivételével – átalakítási (különösen sírkőépítési, -bővítési) tevékenységet a fenntartó előzetes hozzájárulásával végezhet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt tevékenység megkezdése előtt a helyszínről és a tervezett beavatkozásról egyszerű vázrajzot kell készíteni és azt a fenntartóhoz be kell nyújtani, az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulás fenntartó javára történő megfizetése mellett.”


2. §


E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.


Domaszék, 2016. április 28.


                        Kispéter Géza s.k.                                         dr. Csányi Imre s.k.

                           polgármester                                                         jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2016. április 29. napján.


                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
23.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!