nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 8/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-02 -tól
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 8/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete
A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. és 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról a következőket rendeli el:


1. §[1][2]


 Az óvodai ellátás étkezési intézményi térítési díja napi háromszori étkezés esetén, naponta:2. §


  1. Az általános iskolai ellátást igénybevevők étkezési intézményi térítési díja napi háromszori étkezés esetén, naponta:Nettó

Reggeli

97,00 Ft

Ebéd

323,00 Ft

Uzsonna

100,00 FtÖsszesen:

520,00 Ft+ Áfa =660,00 Ft


  1. Az általános iskolai ellátást igénybevevők egyszeri (ebéd) étkezési intézményi térítési díja bruttó: 410,00 Ft/nap.


3. §


(1) A rendelet 1. §-a 2018. december 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a 2019. január 1. napján lép hatályba.


4. §


Hatályát veszti a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.


                        Kispéter Géza sk.                                          dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                  jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2018. november 23. napján.


                                                                                              dr. Csányi Imre sk.

                                                                                              jegyzőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2019. július 19.

(Hatálybalépés időpontja: 2019. szeptember 1.)dr. Csányi Imre

jegyző


Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2020. február 25.

(Hatálybalépés időpontja: 2020. március 2.)dr. Pálfi Tímea

jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 7/2019. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019. szeptember 1.

[2]

A rendelet szövegét a 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. március 2-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!