nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-08 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételét 102818415 Ft, 2018. évi kiadását 77388991 Ft összeggel jóváhagyja.


2.§ (1) A bevételekből 65443366 Ft alaptevékenység bevétele, 37375049 Ft finanszírozási bevétel.

(2) A kiadásokból 76473468 Ft alaptevékenység kiadása, 915523 Ft a finanszírozási kiadás.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.


3.§ (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 12052944 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2347216 Ft, a dologi kiadások teljesítését 18115767 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 15765411 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből  beruházás  12972910 Ft, felújítás 2792501 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését  23018547  Ft, a szociális ellátások teljesítését  5173583 Ft összeggel állapítja meg.


4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 818646841 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2018. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2018. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.


5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 5 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, közfoglalkoztatott 1 fő.

(2)  A 2018. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2018. évi maradványt 25429424 Ft-ban hagyja jóvá.


6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 31361285 Ft, amelyből építményadó 6061737 Ft, magánszemélyek kommunális adója 7117752 Ft, iparűzési adó 15600771 Ft.

(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 2327466 Ft bevétel illette meg.

(3) Az önkormányzat 2018. évi egyéb adójellegű bevételei 253559 Ft.

(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.


7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                   Dr. Prótár Henrietta                                                Prótár Richárd Krisztián

                            jegyző                                                                       polgármester

            

Kihirdetve: Felsőpáhok,  2019. május 7.                            Dr. Prótár Henrietta

                                                                                                         jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-10 melléklet
98.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!