nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (VII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-08 - 2020-07-09
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (VII.7.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 7/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


"7/A. §


(2) A támogatás igénybevételéhez a gyermek szülője vagy törvényes képviselője július 15-től kezdődően, de legkésőbb a tanév megkezdését követő 30 napon belül iskolalátogatási igazolást nyújt be."


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kmf.                      Sziráki Krisztián sk.                                             dr. Pálfi Tímea sk.

                           polgármester                                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!