nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-02 - 2020-03-03
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 8/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. és 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 8/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. § Az óvodai ellátás étkezési intézményi térítési díja napi háromszori étkezés esetén, naponta:
2. §


(1) Ez a rendelet 2020. március 2. napján lép hatályba.


                                  Sziráki Krisztián                                                        dr. Pálfi Tímea

                                     polgármester                                                                jegyzőZáradék: A rendelet kihirdetve 2020. február 25. napján.

                                                                                                                  dr. Pálfi Tímea

                                                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!