nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-09 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


  1. kiadási főösszegét 180.534.833 Ft-ban,

ezen belül:     

- Személyi jellegű kiadások                              64.499.730,-Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                          10.296.694,-Ft,

- Dologi kiadások                                              41.854.030,-Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                             4.957.477,-Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                      11.395.403,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.             2.318.160,-Ft,

- Beruházások                                                     2.592.413,-Ft,

- Felújítások                                                      42.620.926,-Ft,

- Egyéb felhalmozási kiadás                                            0,- Ft.


  1. bevételi főösszegét 190.672.727 Ft-ban,

ezen belül:     

- Önkormányzatok működési támogatásai        85.832.835,-Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei              16.717.496,-Ft,

- Közhatalmi bevételek                                       9.528.547,-Ft,

- Működési bevételek                                        48.027.930,-Ft,

- Működési célú pénzeszköz átvétel                   1.099.293,-Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                               0,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések        3.089.616,-Ft,

- Felhalmozási célú támogatások                     10.968.241,-Ft,

- Felhalmozási bevétel                                        7.700.000,-Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                 7.708.769,-Ft.

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1., 2.2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 974.835.530 Ft-ban állapítja meg.5. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.7. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza. A 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2020. július 07.
               Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                         Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző


Záradék:


A rendelet 2020. július 08. napján kihirdetésre került.


Nikla, 2020. július 08.

                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
21.21 KB
1.1. melléklet
21.03 KB
1.2. melléklet
30.42 KB
2. melléklet
18.77 KB
2.1. melléklet
18.77 KB
2.2. melléklet
14.73 KB
3. melléklet
14.93 KB
4. melléklet
15.16 KB
4.1. melléklet
15.16 KB
4.2. melléklet
13.75 KB
5. melléklet
12.25 KB
6. melléklet
11.95 KB
7. melléklet
16.73 KB
8. melléklet
102.5 KB
9. melléklet
13.23 KB
10. melléklet
13.22 KB
11. melléklet
13.89 KB
12. melléklet
14.11 KB
13. melléklet
15.19 KB
indokolás
151.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!